Makrotalous

Kotitalouksien säästämisaste alenee

Tilastokeskuksen uusimpien tilastojen mukaan kotitalouksien säästämisaste oli vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 1,7 prosenttia. Vuosi sitten luku oli 2,3 prosenttia. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta.

Yleensä säästämisaste laskee aikoina jolloin kotitalouksien epävarmuus vähenee (esimerkiksi työttömyyden noustessa). Tätä taustaa vasten säästämisasteen lasku viittaisi siihen, että kotitalouksien luottamus omaan talouteen tai koko kansantalouteen olisi kohentumassa. Toisaalta ennätysalhainen korkotaso ei suosi säästämistä. Taantuman pahimmassa vaiheessa vuonna 2009 kotitalouksien säästämisaste nousi yli 5 prosentin.

Kotitalouksien investoinneissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien investointiaste oli kolmannella neljänneksellä 14,2 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta. Edellisvuoden vastaava luku oli 14,6 prosenttia. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Säästämisaste laski siitä huolimatta, että kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo  kasvoi nimellisesti 2,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitaloussektorin käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Liitekuvio 1. Keskeiset tunnusluvut
Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu]. ISSN=2243-4976. 3. Vuosineljännes 2012, Liitekuvio 1. Keskeiset tunnusluvut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.1.2013].

Myös yritysten puskurit pahan päivän varalle ovat laskussa. Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittojen osuus arvonlisäyksestä, oli 22,5 prosenttia. Vuosi sitten vastaava luku oli 23,7 prosenttia.

Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, oli vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 22,6 prosenttia. Vuodentakainen investointiaste oli hieman korkeampi, 23,4 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus

Kommentoi
Ylös
>