Talouden trendit

Kotitalouksien velkapommi tikittää

Kotitalouksien velkaantumisaste kasvaa edelleen, Tilastokeskuksen uusimmat tilastot osoittavat. Millainen pommi tässä tikittää jos korkotaso lähtee nousuun?

Tilastokeskuksen päivitettyjen rahoitustilinpitotilastojen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste nousi 118,8 prosenttiin vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Kotitalouksien velkoja lisäsi edelleen kasvanut lainanotto.

Velkaantumisaste kertoo kuinka paljon kotitalouksilla on lainavelkaa suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Kuvaaja: Kotitalouksien velkaantumisaste

Kotitalouksien velkaantumisaste

Edellisellä neljänneksellä kiihtynyt kotitalouksien velkaantuminen hidastui hieman vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Kotitalouksien velat kasvoivat periodin aikana 1,4 prosenttia, mikä nosti velkakannan 131,7 miljardiin euroon.

Kotitalouksien varallisuus kasvussa

Kotitalouksien nettorahoitusvarat eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus kääntyivät kuitenkin kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 1,9 prosenttia ollen 225,2 miljardia periodin lopussa. Kun vastaavasti velat kasvoivat vain 1,4 prosenttia, nettorahoitusvarat kääntyivät 2,7 prosentin kasvuun. Kotitalouksien nettorahoitusvarat olivat 93,5 miljardia euroa vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopussa.

Varallisuuden kasvu on kuitenkin hieman näennäistä, sillä nettorahoitusvarojen selittyy pääosin osakekurssien nousun aiheuttamalla noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien arvonnousulla.

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien sijoituskäyttäytyminen oli varsin maltillista neljänneksen aikana. Vaikka nettomääräiset sijoitukset osakkeisiin ja rahasto-osuuksiin olivat hyvin vähäisiä, nousuun kääntyneet pörssikurssit näkyivät kotitalouksien hallussa pitämien varojen arvonnousuna.

Velkaantuminen huolestuttaa

Huolestuttavaa kotitalouksien velkaantumisessa on, että velkaantuminen kasaantuu entistä enemmän pienelle joukolle kotitalouksia. Finanssivalvonnan huhtikuussa 2012 laatiman raportin mukaan niiden kotitalouksien, joiden velka on yli viisinkertainen suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, osuus kaikesta kotitalouksien velasta on noussut noin 7 prosentista vuonna 2002 noin 17 prosenttiin vuonna 2010.

Velkasummasta siis noin kuudesosa on korviaan myöten velkaantuneiden kotitalouksien taakkana. Ylivelkaantuneet ovat yhä useammin nuoria kotitalouksia.

Lisäksi on muistettava, että nyt eletään alhaisten viitekorkojen aikaa. Alhaiset korot eivät ole tietenkään mikään itsestäänselvyys. Mitä tapahtuu jos markkinakorot lähtevät reiluun nousuun? Kova velkataakka yhdistettynä nykyistä korkeampaan velan korkoon voi johtaa hallitsemattomaan tilanteeseen joissakin kotitalouksissa.

Kotitalouksien velkaantumisesta ovat huolensa esittäneet ainakin Suomen Pankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Viime vuonna IMF varoitti, että Suomen kotitalouksien velkataakka saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa ongelmia pankeille. Kesällä 2012 Suomen taloutta koskeneessa raportissaan IMF esitti, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön kansallinen lainarekisteri, pankkien vastasyklinen pääomapuskuri sekä virallinen enimmäisluototusaste asuntolainoille.

Suomessa ollaankin puuttumassa asuntolainoihin niin sanotulla lainakatolla. Tiukimmillaan lainakatto tarkoittaisi, että pankit voisivat antaa asunnon ostajalle lainaa enintään 80 prosenttia asunnon hinnasta. Loput tulisivat esimerkiksi asiakkaan omista säästöistä.

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Kommentoi
Ylös
>