Osakeanalyysit

Maailman halvimmat ja kalleimmat osakemarkkinat

Osakemarkkinoiden arvostustason määrittämisessä kausitasoitettu P/E-kerroin, eli ns. CAPE-kerroin antaa luotettavampaa tietoa osakemarkkinoiden arvostus- ja hintatasosta kuin normaali P/E-kerroin. Mistä maista löytyvät nyt CAPE-kertoimen perusteella edullisimmin hinnoitellut osakkeet?

Koska P/E-luku suhteuttaa osakkeen markkina-arvon yhden vuoden tulokseen, eikä pitkän aikavälin keskimääräiseen tulokseen, saattaa P/E-kerroin antaa virheellistä tietoa osakemarkkinan tai osakkeen arvostustasosta.

Tyypillisimmin virhetulkinnan riski on hyvin syklisisissä osakkeissa, joiden vuositulokset saattavat vaihdella hyvinkin rajusti suhdanteiden mukaan.  Noususuhdanteessa syklisten osakkeiden tulokset ovat korkealla ja P/E-kerroin on vastaavasti alhainen. Kun yhtiön tulos laskusuhdanteessa laskee, romahtaa yhtiön kurssi nopeasti. P/E-kerroin tarjoaa siis ostosignaalia väärällä hetkellä. Vastaavasti laskusuhdanteessa P/E-kerroin on näennäisen korkealla.

Ratkaisu ongelmaan on kausitasoitettu P/E-kerroin eli CAPE (cyclically-adjusted P/E), myös Shillerin P/E-lukuna tunnettu tunnusluku, joka eliminoi markkinan tai indeksin suhdannevaihteluiden vaikutukset markkinan tai osakkeen arvostukseen.

Kausitasoitettu P/E-kerroin lasketaan yleensä 10 vuoden keskimääräisillä tuloksella. Osakkeen hintataso suhteutetaan sitten tähän kausitasoitettuun tulokseen, ei yksittäisen vuoden tulokseen.

Kausitasoitetun P/E-kerroin toimii. Amerikkalaiset tutkimukset ovat esimerkiksi osoittaneet, että osakkeiden vuosituotot 20 vuoden aikaperiodilla riippuivat kausitasoitetusta P/E-kertoimesta.  Jos kausitasoitetun P/E-kertoimen arvo oli alle 10, ei S&P-indeksin vuosituotto ollut kertaakaan alle 5 prosenttia. Jos puolestaan kausitasoitetun P/E-kertoimen arvo oli yli 23, ei vuosituotto ollut kertaakaan 20 vuoden aikana yli 3 prosenttia.

World beta –sivusto julkaisee säännöllisesti eri maiden kausitasoitetut CAPE-kertoimet. Viimeisimmät CAPE-kertoimet on laskettu 31.1.2012 tilanteen mukaan, joten jossain määrin kertoimet ovat varmasti muuttuneet vajaassa kolmessa kuukaudessa.

Eri maiden osakemarkkinoiden CAPE-kertoimien vertailu näyttää kuitenkin suuren kuvan osakemarkkinoiden arvostustasoista.

Euroopan kriisimaista Kreikan, Irlannin, Italian, Espanjan ja Portugalin osakemarkkinoiden arvostustaso on painunut hyvin alhaiseksi. Myös monen muun euromaan arvostustaso on alhainen.

Myös Venäjän arvostustaso on alhainen, mutta se ei ole poikkeuksellista. Venäjän osakkeiden arvostustasot ovat perinteisesti alhaiset, johtuen esimerkiksi maan poliittiseen järjestelmään liittyvistä riskeistä.

Yhdysvaltojen CAPE-kerroin on varsin korkea, yli 20. Historiallinen keskiarvo USA:n CAPE-kertoimelle on 16,5, joten nykyinen arvostustaso näyttäisi viittaavan siihen, että USA:n osakemarkkinat ovat yliarvostetut.

Hieman yllättävää on usean kehittyvän talouden korkea arvostustaso. Korkean arvostustason kehittyviä talouksia ovat useat Latinalaisen Amerikan maat kuten mm. Kolumbia, Peru, Chile ja Meksiko.

Valitettavasti Suomen CAPE-kerrointa ei listalta löydy.

Online Graphing
Lähde: www.mebanefaber.com

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös