Yritysuutiset

Marimekolta vakava tulosvaroitus

Marimekko antoi tulosvaroituksen jossa se ilmoitti liikevoiton jäävän aiemmin ennakoitua alhaisemmaksi. Analyysitalo Inderes pitää tulosvaroitusta erittäin vakavana ja yhtiön arvostustasoa kohtuuttoman korkeana.

Yhtiön alustavien tilinpäätöstietojen mukaan vuoden 2012 liikevaihto oli noin 88,5 milj. euroa (vuonna 2011 77,4 milj. euroa) ja liikevoitto oli noin 2,0 milj. euroa (vuonna 2011 3,5 milj. euroa). Vuoden 2012 liikevaihto kasvoi alustavien tilinpäätöstietojen mukaan 14 prosenttia edellisvuodesta, mutta liikevoitto jäi yhtiön joulukuussa antamasta arviosta.

Aiemmin kolmannen kvartaalin välitilinpäätöksessä Marimekko ennakoi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan yli 10 prosenttia. Yhtiö päivitti pörssitiedotteella 12.12.2012 arvionsa vuoden 2012 liikevoitosta, jolloin sen ennakoitiin olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011.

Liikevoittoa heikensivät Marimekon mukaan ennakoitua hieman alhaisempi vähittäismyynnin myyntikate Suomessa vuoden viimeisten viikkojen aikana, joidenkin merkittävien tukkumyyntitilausten siirtyminen vuoteen 2013, ennakoitua korkeammat kansainvälistymisen aiheuttamat kulut, vuodenvaihteeseen liittyvät kulujaksotuserot sekä euron vahvistumisesta johtuvat valuuttakurssimuutokset.

Analyysitalo Inderes arvioi Nordnetin aamukatsauksessa, että vuoden 2012 kurssinousu tulee sulamaan pois. Marimekon osakkeen arvo on noussut vuodessa vajaat 24 prosenttia, mutta kurssi on ollut laskussa 12.12. annetun pörssitiedotteen jälkeen, jolloin yhtiö alensi liikevaihdon kasvuennustetta.

Inderes pitää nyt annettua tulosvaroitusta huolestuttavana. ”Mielestämme Marimekon tulosvaroitus oli erittäin vakava ja aiheuttaa merkittävän kolauksen markkinoiden luottamukselle, joka oli ehtinyt kasvaa positiivisten Q4-odotusten ja sisäpiiriostojen vetämänä.  Odotamme, että sijoittajien odotukset tulevat palautumaan realistiselle tasolle, kun markkinoilla havaitaan, ettei yhtiön kasvustrategia tule realisoitumaan tuloskasvuksi vielä lyhyellä tähtäimellä etenkään haastavan taloustilanteen aikana”, Inderes kirjoittaa aamukatsauksessa.

Inderesin mielestä myös Marimekon arvostustaso on nyt kohtuuttoman korkea. Marimekon P/E-luku on toteutuneella tuloksella 40 , ja tasepohjainen arvostustaso, P/B-kerroin on sekin lähes nelinkertainen yhtiön kirja-arvoon verrattuna.

Kommentoi
Ylös
>