Markkinakommentit

Nämä mustat joutsenet uhkaavat vuoden 2013 sijoitustuottoja

Amerikkalainen sijoittamisen verkkolehti Street Authority listasi neljä mahdollista tapahtumaa, joilla saattaa olla suuri vaikutus markkinoille kuluvana vuonna.

Sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden riskit ovat hellittäneet viime kuukausina – ainakin näin on käynyt riskien hinnoittelulle. Monet riskiä kuvaavat mittarit osoittavat tämän. Esimerkiksi osakemarkkinoiden odotettua volatiliteettia kuvaava VIX-indeksi on laskenut ennätysalhaalle, matalan ja korkean luottoluokituksen maiden pitkien valtionlainojen korkoerot on kaventunut, yrityslainojen tuotot ovat laskeneet ja osakemarkkinoiden arvostuskertoimet ovat nousseet.

Mutta reaalitaloudessa on edelleen ongelmia joihin on löydetty vain väliaikaisia ratkaisuja. Yhdysvaltojen fiscal cliff -ongelmaan saatiin vain ratkaisu muutamaksi kuukaudeksi, ja Etelä-Euroopan kriisimaista erityisesti Espanjan reaalitaloudessa ei näy elpymisen merkkejä.

Sijoitusmarkkinoiden riskin hinnan lasku ei tarkoita ongelmien ratkaisua. Riskihinnoittelu on seuraus, ei syy. Länsimaiden ydinongelma ei ole velan hinta vaan velan määrä.  Jos esimerkiksi Euroopan keskuspankki on toimillaan saanut Etelä-Euroopan maiden valtionlainojen korot alas, on tämä merkki luottamuksen palautumisesta.

Mutta velka ei EKP:n manoovereilla häviä minnekään.

Velkaongelma saattaisi siis räjähtää uudelleen sijoittajien silmille. Jos esimerkiksi Yhdysvallat ei löydä uskottavaa ratkaisua liittovaltion velkakierteen ratkaisuun, saattaa markkinoiden luottamus romahtaa nopeasti. Sijoitusmarkkinat alkaisivat uudelleen hinnoitella katastrofiriskiä – samoin kuin kävi vuonna 2009 Lehman Brothers -kriisin seurauksena.

Tällainen skenaario on epätodennäköinen mutta mahdollinen. Kyse olisi siis ilmiöstä jota sijoitusmaailmassa on alettu kutsua mustan joutsenen nimellä.

Musta Joutsen on ehkäpä sijoittajan pahin vihollinen. Se tarkoittaa erittäin epätodennäköistä tapahtumaa, jolla on sijoitusmarkkinoille sovellettuna kolme luonteenomaista piirrettä:

  • sitä ei voi ennustaa
  • sillä on valtava vaikutus sijoitustuottoihin
  • osaamme antaa sille jälkikäteen selityksen, joka vaikuttaa vähemmän satunnaiselta.

Street Authority listaa neljä globaalia riskiä joita voidaan pitää mustana joutsenena. Niiden toteutuminen on epätodennäköistä, mutta jos ne toteutuvat, olisivat seuraukset sijoitusmarkkinoille tuhoisat.

  1. Iran laajentaa uraanin rikastusohjelmaansa ja USA reagoi
  2. USA:n keskuspankki Fed aloittaa toimet jotka tulkitaan rahapolitiikan kiristämiseksi
  3. USA ei onnistu rajoittamaan liittovaltion velkaantumista, mistä seuraa uusi maan luottoluokituksen lasku
  4. Kiina alkaa myydä USA:n valtionlainoja
Kommentoi
Ylös
>