Osakeanalyysit

Okmetic varoitti, kasvutarina silti yhä uskottava

Okmetic varoitti tuloksen laskevan viimeisellä vuosineljänneksellä. Varoituksen syyt eivät kuitenkaan muuta yhtiön pitkän aikavälin hyviä kasvunäkymiä.

Tulosvaroitus tuli markkinoille hienoisena yllätyksenä, sillä Okmeticin markkina-arvo romahti heti ilmoituksen jälkeen 7 prosenttia. Tulosvaroituksen syyt eivät kuitenkaan olleet yllätyksellisiä, sillä esimerkiksi solar-kiteiden kysyntäongelmista yhtiö oli varoittanut jo syyskuun osavuosikatsauksessaan.

Tulosvaroituksen sisältö

Okmetic arvioi, että liikevaihto on ohjeistuksen mukainen, mutta liiketulos jää neljännen vuosineljänneksen ja varsinkin joulukuun toteutuman myötä alle aikaisemman ohjeistuksen. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta (9,6 %) yltää kuitenkin koko tilikauden 2012 osalta lähelle pitkän aikavälin tavoitteena olevaa hyvää 10 prosentin tasoa.

Näkymien päivittämisen taustalla ovat Solar-kiteiden heikentynyt myynti ja kannattavuus, epi-kiekkojen heikentynyt kysyntä sekä epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset.  Solar-kiteiden toimituksista koostuva teknologiamyynti oli alentuneen hintatason vuoksi viimeisellä vuosineljänneksellä merkittävästi kannattamattomampaa kuin heinäkuussa päättyneiden pitkäkestoisten toimitussopimusten ollessa voimassa.

Okmeticin pitkäaikaiset solar-kiteiden toimitussopimukset päättyivät heinäkuussa. Okmetic ilmoitti syyskuun osavuosikatsauksessaan, että toimialalla on meneillään konsolidaatiokehitys ja voimakkaasti alentunut hintataso heikentää kannattavuutta.Aurinkokennoteollisuus kärsii ylituotannosta siitä huolimatta että alalta on poistunut viime aikoina toimijoita.

Solar-materiaalit eivät ole kuitenkaan Okmeticin liikevaihdon kannalta kovin oleellinen osa. Solar-materiaalit kuuluvat Okmeticin teknologiamyynnin asiakasryhmään. Kyseisen ryhmän osuus Okmeticin liikevaihdosta on 20 prosenttia.

Sen sijaan yhtiön painopistealueen, anturikiekkojen kysyntä jatkui loppuvuonna vakaana. Yhtiön valmistamien piikiekkojen kokonaismyynti kasvoi absoluuttisesti ja markkinaa selvästi nopeammin myös vuonna 2012.

Pitkän aikavälin kasvupotentiaali yhä lupaava

Analyysitalo Inderes arvioi Nordnetin aamukatsauksessa, että solar-kiteiden ja epi-kiekkojen heikko kysyntä oli odotettavissa, mutta niiden vaikutusta koko yhtiön kannattavuuteen on vielä vaikea arvioida.

Inderesin mukaan Okmeticilla on haasteita lyhyellä aikavälillä, mutta pitemmällä aikavälillä yhtiön kasvutarina on uskottava. Lyhyellä tähtäimellä yhtiötä rasittavat tulosvaroituksessa mainitut syyt, eli solar-kiteiden ja epi-kiekkojen heikko kysyntä sekä vuodelle 2013 jatkuvat kalliit raaka-ainesopimukset.

Pitemmällä aikavälillä  Okmeticin Piikiekkoliiketoiminta tarjoaa kuitenkin Okmeticille mahdollisuuden hyötyä puolijohdemarkkinan elpymisestä sekä anturikiekkojen vahvoista kasvuajureista, Inderes arvioi. Tästä johtuen Inderes pitää Okmeticin osta-suosituksen ennallaan.

Kommentoi
Ylös
>