Sijoittajan verotus

Omaisuuden jako lapsille kannattaa suunnitella tarkoin

Vanhempien kannattaa harkita omaisuutensa lahjoittamista lapsilleen jo elinaikanaan.

Hyvin suunnitellulla lahjoittamisella voi verojen kokonaismäärä jäädä huomattavasti alhaisemmaksi kuin jos omaisuus siirrettäisiin aikanaan perintönä.

Vanhempien elinaikana omaisuuden luovutuksesta syntyy verohyöty kahdesta syystä.

Ensinnäkin lahjaveroasteikko suosii omaisuudenjakoa lapsille useassa erässä. Lahjaverotus on progressiivinen veromuoto, eli mitä arvokkaampi lahja annetaan, sitä korkeampi veroprosentti on. Lahjavero määräytyy euromääräisen vakioerän ja sen päälle lisättävän prosentuaalisen osuuden perusteella (ks. taulukko alla).

Jos siis vanhemmat lahjoittavat lapselle 20 000 euron arvoisen lahjan, on veron vakioerä 1010 euroa ja vakioerän ylittävälle osalle (20000 – 17000=3000) tulee 10 prosentin vero, eli verot ovat yhteensä 1310 euroa (1010 + 3000*0,10).

Lahjaveroasteikko omalle lapselle (I-veroluokka)

Lahjan arvo

Veron vakioerä EUR 

Vero% alarajan ylitt. Osalta

4000 -17 000

100

7 %

17 000 – 50 000

1 010

10 %

50 000 – 200 000

4 310

13 %

200 000 – 1 000 000

23 810

16 %

1 000 000 –

151 810

19 %

Mitä pienempiä ovat siis lahjan kertaerät, sitä alhaisempi on sekä euromääräinen vero että veroprosentti.

Toinen etu elinaikana luovutettavasta omaisuudesta syntyy ns. yhteenlasku- eli kumuloitumissäännöstä. Kumuloitumissääntö tarkoittaa sitä, että kolmen vuoden aikana samalle lapselle annetut lahjoitukset lasketaan yhteen ja lahjavero lasketaan tämän yhteismäärän perusteella.

Lahja on nimittäin veroton jos lahjan arvo on alle 4000 euroa (tämä nähdään myös taulukosta). Jos siis vanhemmat lahjoittavat lapselleen omaisuutta kolmen vuoden aikana alle 4000 euron edestä, ovat nämä lahjat verottomia.

Omaisuuslajilla ei ole mitään merkitystä. Vanhemmat voivat jakaa verovapaasti kaikenlaista omaisuutta jos jaettujen omaisuuserien yhteenlaskettu käypä arvo ei kolmen vuoden aikana ylitä 4000 euroa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuserän todennäköistä myyntihintaa.

Lahjaverossa kaikenlaiset lahjat lasketaan yhteen. Tästä on kuitenkin muutama poikkeus. Lapselle lahjoitetusta koti-irtaimistosta ei makseta lahjaveroa jos yksittäisen lahjaesineen arvo ei ole 4000 euroa suurempi. Koti-irtaimistoon ei siis sovelleta kolmen vuoden sääntöä.

Koti-irtaimistoa voidaan siis lahjoittaa samalle lapselle siis useastikin verovapaasti, kunhan vain yksittäisen koti-irtainesineen arvo ei ylitä 4000 euroa.

Toinen poikkeus on lapsen koulutukseen tai elatukseen käytetyt varat. Jos vanhemmat esimerkiksi rahoittavat lapsensa (tai jollekin muulle henkilölle, sukulaisuussuhdetta ei tässä tapauksessa vaadita) koulutuksen, ja tämä tuki on annettu sellaisessa muodossa, että lapsella ei ole mahdollisuutta käyttää koulutusrahoja muuhun tarkoitukseen, on tällainen tukeminen verotonta. Käytännössä vanhempien täytyy maksaa lapsen puolesta esimerkiksi lukukausimaksut.

Lähde: Veronmaksajain keskusliitto

a: 0b:2127c: 1
Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös