Osakeanalyysit

Outotec on tuloskone – mutta kallis

Outotecin tuloskunto ei jätä ketään kylmäksi. Mutta onko yhtiön arvostustaso jo liiankin korkea?

Lähes 30 prosentin oman pääoman tuotto ja nettovelattomuus eivät jätä sijaa epäilyille – Outotecin on huippukunnossa.

Mutta sen mukainen on yhtiön arvostustasokin. Outotecin osakkeen arvo on Helsingin pörssissä noussut vuoden 2008 lopun 10 eurosta lähes 50 euroon. Neljässä vuodessa yhtiön markkina-arvo on siis viisinkertaistunut! Myös fundamentit osoittavat sijoittajien luottamuksen yhtiötä kohtaan. Outotec hinnoitellaan lähes viisi kertaa yhtiön kirja-arvoa korkeammalle. P/E-kerroinkin on lähes 20.

Outotecin tasepohjainen arvostustaso on korkea jopa suhteessa yhtiön erinomaiseen pääoman tuottoon verrattuna. Oman pääoman tuotto suhteessa P/B-kertoimeen on 5,8 prosenttia, eli nykyisellä osakkeen hinnalla ja oman pääoman tuotolla sijoittaja voi odottaa vajaan 6 prosentin tuottoa Outotec-sijoitukselle. Tuotto ei ole korkea jos huomioidaan että korkealle arvostetun yhtiön arvo perustuu korkeisiin odotuksiin.

Korkea arvostus ei tunnu häiritsevän suurinta osaa Outotecia analysoivia analyytikkoja. Reutersin tietokannan mukaan 20 analyytikosta 15 antaa osakkeelle osta- tai lisää -suosituksen.

Analyysitalo Inderes, joka Nordnetin aamukatsauksessa antaa edelleen yhtiölle lisää-suosituksen, myöntää Outotecin arvostustason haastavuuden. ”Mielestämme Outotec on yksi Helsingin pörssin mielenkiintoisimmista sijoituskohteista, mutta ongelmana on ajoitus ja arvostustaso, joista kumpikaan ei ole nyt optimaalinen.”, Inderes kirjoittaa aamukatsauksessa.

Inderesin mukaan Outotecin pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät. Outotecin osaamiseen ja teknologiaan perustuva kilpailuetu on Inderesin mukaan vahva, ja yhtiön track-record omistaja-arvon luonnissa että asiakastoimituksissa on erinomainen.

Outotecin positiiviset näkymät perustuvat Inderesin mukaan kaivosteollisuuden hyviin näkymiin (Kiinan talouskasvusta johtuen) ja makrotaloustilanteen vakautumiseen.

Outotec arvioi itse kolmannen neljänneksen vuosikatsauksessaan, että yleinen markkinatilanne oli katsauskaudella hyvä useimmilla yhtiön markkina-alueilla. Metallien kysynnän pitkän aikavälin näkymät jatkuvat myönteisinä, mikä tukee investointeja uuteen kapasiteettiin. Lisäksi asiakkaat tehostavat tuotantoaan kasvattamalla ja uudistamalla nykyistä tuotantokapasiteettiaan.

Inderes odottaa Outotecin viimeiseltä vuosineljännekseltä vahvaa tulosta. Heikohko tilauskertymä ei Inderesin mielestä ole ongelma, sillä se sisältyy jo odotuksiin. Outotecin kohdalla avainkysymykseksi nousee liikevaihdon kasvunopeus, johon ei liity Inderesin arvioin mukaan merkittävää epävarmuutta.

Kaikesta huolimatta: Outotecin arvostustaso ei anna sijaa pettymyksille.

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös