Osakeanalyysit

Sijoituspalvelutalo FIM:ltä edelleen vähennä-suositus Baswaren osakkeelle

Baswaren viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulos oli alle sijoituspalvelutalo FIM:n ennusteiden. Baswaren kasvuajuri, automatisointipalvelut, kasvoi myös odotettua huonommin, ja siksi FIM toisti edelleen Baswaren osakkeelle vähennä-suosituksen.

Baswaren viimeisen vuosineljänneksen tulos oli markkinoille selvä pettymys.Yhtiö ilmoitti liikevaihdon hienoisesta kasvusta ja liikevoiton reippaasta pudotuksesta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna 5,5 prosenttia 113,7 miljoonaan euroon ja liiketulos putosi peräti 32,3 prosenttia 8,3 miljoonaan euroon.

FIM toteaa Basware-kommenteissaan, että tulos ennakoitua heikompi, johtuen lisenssimyynnin rajusta laskusta ja joistakin laskuttamattomista töistä.

Baswaren jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus liikevaihdosta nousi 55,8 prosenttiin. Toissa vuonna se oli 48,9 prosenttia. Automatisointipalveluiden kasvu jäi kuitenkin odotettua alhaisemmaksi, FIM arvioi.

Basware luottaa strategiassaan vahvasti juuri automatisointipalveluiden kasvuun, missä yhtiö tavoittelee yli 50 prosentin kasvua. Basware Automatisointipalvelut -liiketoiminta perustuu asiakasyrityksen automaatiotason nostoon ja paperilaskujen muuttamiseen sähköiseen muotoon.  Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat osto- ja matkalaskujen käsittelyä ja hankintojen hallintaa, ja talousohjauksen ratkaisut kattavat liiketoiminnan eri osa-alueet suunnittelusta raportointiin.

Basware pyrkii myös muuttumaan lisenssimyyjästä palvelumyyjäksi.

Baswaren lähiajan näkymät

Basware itse arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan yli 15 prosenttia ja liikevoiton (EBIT) kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoon sisältyy arviolta noin 2,3 miljoonaa euroa kertaluontoisia, tammikuussa toteutuneeseen yrityskauppaan liittyviä liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja.

Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoiton yhtiö ennakoi olevan kertaluontoisista eristä johtuen negatiivinen. Myös FIM päätyy samaan arvioon ensimmäisen vuosineljänneksen osalta.

FIM:n mukaan Baswaren pitkän aikavälin kasvunäkymät säilyvät edelleen positiivisina. Kuitenkin sijoituspalvelutalo arvioi, että lyhyellä aikavälillä kasvuun ei ole tilaa.

Arvostustaso

Basware on kannattavasti kasvava yhtiö, ja se näkyy arvostuksessa. Toteutuneella tuloksella laskettu P/E on peräti 44. Kasvunäkymätkin huomioiden on yhtiön arvostustaso korkea. FIM:n vuoden 2013 tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on lähes 30, ja EV/EBITDA-kerroinkin on lähes 13.

Tasepohjainen arvostustaso on 2,6 kertaa yhtiön vuoden 2012 lopun kirja-arvo. Koska Baswaren toteutunut oman pääoman tuotto oli vain 6 prosenttia, voi myös tasepohjaista arvostustasoa pitää erittäin korkeana. FIM arvioi kuitenkin Baswaren oman pääoman tuoton kasvavan lähivuosina.

Baswareen sijoittajan on siis uskottava yhtiön palvelumyynnin ja automatisointipalveluiden kasvupotentiaaliin. Ilman vahvaa tuloskasvua yhtiö on yksinkertaisesti liian kallis.

Kommentoi
Ylös
>