Makrotalous

Suomen inflaatio euroaluetta korkeampi

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio on hienoisessa nousussa. Suomessa hinnat nousevat nopeammin kuin koko euroalueella. Suomen Pankin mukaan hintojen nousu pysyy kuitenkin maltillisena lähivuosina.

Joulukuussa inflaatio oli 2,4 prosenttia, kun marraskuussa se oli 2,2 prosenttia. Inflaation lievä kiihtyminen johtui ennen kaikkea lentomatkojen ja vihannesten kallistumisesta. Vuoden 2012 keskimääräinen inflaatio oli 2,8 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, joulukuu 2012
  Pisteluku          Vuosimuutos    Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100106,82,4 %0,1 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=1001 871  
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100119,03,5 %0,2 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100117,22,6 %0,2 %

 

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintoja nosti joulukuussa edellisestä vuodesta eniten elintarvikkeiden, liikenteen sekä alkoholijuomien ja tupakan kallistuminen. Elintarvikkeiden hintoja nosti eniten lihan, kasvisten, maitotuotteiden ja hedelmien kallistuminen. Liikenteen kallistumisen aiheuttivat erityisesti julkisen liikenteen ja polttoaineiden hinnannousut ja ajoneuvoveron nosto. Ravintola- ja kahvilapalvelujen kallistumisella ja vuokrankorotuksilla oli niin ikään suuri vaikutus inflaatioon.

Joulukuussa kuluttajahintojen nousua hillitsi eniten korkojen lasku ja matkaviestintäpalvelujen halventuminen edellisestä vuodesta. Marraskuusta joulukuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,1 prosenttia.

Suomen hinnat nousevat nyt muuta euroaluetta nopeammin. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli joulukuussa sama kuin marraskuussa, 2,2 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli joulukuussa 3,5 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Euroopan keskuspankin keveästä rahapolitiikasta huolimatta inflaation ei odoteta kiihtyvän lähivuosina. Suomen Pankki ennustaa että vuonna 2013 talouskasvun hidastuminen vaimentaa hintapaineita, mutta arvonlisäveron korotus nostaa hintoja.Vuonna 2013 Suomen Pankki ennustaa inflaation olevan 2,2 %. Vuonna 2014 inflaatio hidastuu 1,6 prosenttiin.

Lähteet:

Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Suomen Pankki/Julkaisut

Kommentoi
Ylös
>