Osakeanalyysit

Tapiola Pankki: Helsingin pörssin arvostustaso erittäin houkutteleva

Tapiola Pankki vertailee uusimmassa aamukatsauksessaan Helsingin pörssin tilikauden 2013 ennustettuja arvostustasoja aiempien vuosien keskiarvoon. Tunnusluvut paljastavat, että arvostustaso Helsingin pörssissä on tällä hetkellä alhainen.

Tapiola pankki tarkasteli Helsingin pörssin keskeisimpien tunnuslukujen toteumakehitystä vuosina 2005-2012, sekä vertasi niitä vuoden 2013 ennusteisiin. Tunnusluvut ovat pörssin osakkeiden keskiarvoja vuosittain. Pankki otti vertailuun mukaan keskeisimmät kannattavuuden tunnusluvut sekä arvostusmittarit, EV/Ebit, P/E ja E/P eli tulostuotto. Tulostuotto on on P/E-luvun käänteisluku prosentteina ilmaistuna. Se kertoo kuinka paljon yhtiö tekee tulosta suhteessa osakkeen hintaansa.

Tapiola Pankki jätti vertailusta pois pankit ja yritykset joista ei löydy vertailukelpoista historiaa.

Ennustetuilla tuloksilla lasketut Helsingin pörssin arvostuskertoimet ovat nyt alhaisemmat kuin aiempina vuosina. Tapiola Pankki tarkasteli tunnuslukuja myös ilman Nokiaa, mutta luvut eivät oleellisesti muuttuneet allaolevista.

MittariKeskiarvo2013E
EV/EBIT8,27,1
P/E14,212,8
E/P7,2 %7,8 %

 

Arvostuskertoimet siis antavat ymmärtää että arvostustaso Helsingin pörssissä on erittäin alhainen. Esimerkiksi ennustettu tulostuotto 7,8 prosenttia on huomattavasti korkeampi kuin nykyisen alhaisen korkotason tilanteessa oleva riskitön korkotuotto.

Myös P/E on Tapiola Pankin ennusteilla huomattavan alhainen. ”Nykyisellä historiallisen alhaisella korkotasolla P/E-arvostusten tulisi olla historiallisen korkeita!”, Tapiola Pankki hehkuttaa aamukatsauksessaan.

Arvostustaso riippuu tietenkin tehdyistä ennusteista. Arvostuskertoimet perustuvat Tapiola Pankin oletukseen, että Helsingin pörssin yhtiöiden liikevoitto (EBIT) kasvaa vuonna 2013 15,5 prosenttia vuodesta 2012. Tämä on melko optimistinen oletus sillä vuosina aiemmin keskimääräinen tuloskasvu on ollut noin 2 prosenttia.

Toisaalta kannattavuusestimaatit ovat pankin ennusteessa lähellä historiallisia keskiarvojaan. Tapiola Pankin mukaan Helsingin pörssin yhtiöiden kannattavuus kasvaa liikevaihtoehtoa nopeammin kuluvana vuonna. Syynä tähän ovat yhtiöiden kustannussäästöt ja halventuneet raaka-aineet.

Kommentoi
Ylös
>