Osakeanalyysit

Tulosvaroituksen antaneelta Martelalta puuttuvat kasvuajurit

Martela antoi tulosvaroituksen ja varoitti heikkenevästä kysynnästä. Yhtiön osakkeen arvo on ollut pitkään laskussa. Martelalla on vahva tase mutta uskottavat kasvuajurit puuttuvat.

Martela konserni varoitti liikevaihdon jäävän vuodelta 2012 on noin 142,7 miljoonaan euroon (130,7 vuonna 2011), ja liiketulos painuu noin 0,9 miljoonaa euroa  tappiolle.  Liiketulosta painoivat loppuvuoden ennakoitua heikompi kysyntä sekä Tanskan toimintojen uudelleenjärjestelystä aiheutuneet kulut (0,5). 
 
Aiemmin lokakuussa 2012 julkaistussa pörssitiedotteessa Martela arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta ja liiketuloksen olevan nollatasolla tai lievästi positiivinen.

Tammikuun alussa yhtiö ilmoitti Martelan ja muuttopalvelu Grundellin henkilöstöä koskevien yt-neuvotteluiden aloittamisesta. Martela perusteli yt-neuvotteluiden aloittamista sillä, että yhtiöillä on kannattavuutensa turvaamiseksi tarve tehostaa toimintaansa sekä sopeuttaa kustannustasoaan vastaamaan kuluvan vuoden ennakoitua kysyntää.

Tulosvaroitus ja yt-neuvottelut herättävät kysymyksen, kuinka vakavia Martelan kysyntäongelmat tosiasiassa ovat? Liikevaihto tulee ylittämään vuoden 2011 liikevaihdon mutta tulosvaroituksessa mainitaan kuitenkin tappiollisen tuloksen syyksi kysyntäongelmat.

Toimistokalustealalla on vaikea nähdä merkittäviä kasvun ajureita, varsinkaan Martelan päämarkkina-alueilla, joita ovat Itämeren alueen lisäksi Norja, Hollanti, Ukraina, Unkari ja Japani.

Martelan tuotteiden kysyntä riippuu toimistorakentamisen volyymista. Tilastokeskuksen tilastot myönnettyjen liike- ja toimistorakennusten rakennuslupien määrän kehityksestä osoittavat, että erityisesti liikerakentaminen on laskenut edelleen vuonna 2012. Myös toimistorakentamisen trendi on ollut laskeva. Tosin vuoden 2012 loppupuolella on toimistorakennusten rakennusluvissa ollut lievää kasvua.

Vuoden 2012 lokakuussa käynnissä olevan liike- ja toimistorakennusten uudisrakentamisen volyymi väheni 10,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Myönnetyt rakennusluvat liike- ja toimistorakennuksille, liukuva vuosisumma

 rakennusluvat

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. lokakuu 2012, Liitekuvio 2. Myönnetyt rakennusluvat liike- ja toimistorakennuksille, liukuva vuosisumma . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2013].

Kommentoi
Ylös
>