Makrotalous

Työttömyysaste laskee – ei silti aihetta juhlaan

Tilastokeskuksen tuoreiden työllisyystilastojen mukaan Suomen työttömyysaste on laskenut joulukuussa. Handelsbankenin ekonomistin mukaan työllisyyskehitys ei silti anna lyhyellä aikavälillä aihetta optimismiin.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 joulukuussa 180 000, mikä oli 12 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 7,4 prosenttia.

Työllisyys ei silti kasvanut, sillä työllisten määrä oli lähes sama kuin edellisen vuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuussa) työttömyysaste oli 7,0 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2012 työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia.

Naisten työllistyminen näyttää heikentyneen, sillä työllisiä miehiä oli 12 000 enemmän ja työllisiä naisia 10 000 vähemmän kuin joulukuussa 2011. Miehiä oli silti yhä enemmän työttömänä, sillä työttömiä miehiä oli 102 000 ja naisia 78 000 henkeä.

15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli joulukuussa 16,4 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyysasteen lasku ei kuitenkaan kerro koko totuutta Suomen työmarkkinoiden dynamiikasta. Handelsbankenin ekonomisti Tuulia Asplund analysoi työllisyystilastojen yksityiskohtia, ja huomauttaa, että tosiasiassa työllisyyskehitys on Suomessa pysähtynyt. Tämä johtuu siitä että työttömyysasteen parantuminen johtuu työvoiman ulkopuolella olevan väestön kasvusta, ei työllistyneiden kasvusta.

Työllisyystilastot paljastavatkin, että työllisiä oli vuoden 2012 joulukuussa 2 413 000, mikä oli vain 2 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Asplund huomauttaa myös, että koko neljännellä vuosineljänneksellä työllisyys kehittyi huonompaan suuntaan.  Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä (loka-joulukuussa) työllisiä oli keskimäärin 2 448 000 henkeä, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana aikana.

Työllisten määrä lisääntyi eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoilla ja väheni rahoitus- ja vakuutustoiminnan sekä teollisuuden toimialoilla.

Handelsbanken uskoo nopeaan työllisyystilanteen kohentumiseen vasta vuoden 2013 puolivälissä. Pankki uskoo myös että työttömyysaste jopa nousee 8 prosenttiin. Handelsbankenin näkemys perustuu siihen, että useiden päättyneiden yt-neuvottelujen vaikutus työllisyyteen näkyy vasta kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi työllisyyden luottamusindikaattoreiden heikentyminen ja kansainvälisen kysynnän siirtynyt elpyminen vaikeuttavat työllisyyden kohentumista seuraavan puolen vuoden aikana.

Lähde: Tilastokeskus

Kommentoi
Ylös
>