Indikaattorit

Vähittäiskaupassa maltillista kasvua

Talouden pitkään jatkuneen epävarmuuden vaikutus näyttää hiipuvan vähittäiskaupassa. Tämä käy ilmi uusimmista Tilastokeskuksen vähittäiskaupan myyntitilastoista.

Tilastokeskuksen kaupan pikaennakon mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi marraskuussa 4,9 prosenttia vuoden 2011 marraskuusta. Myynnin määrä, josta hintojen vaikutus on poistettu, nousi samana aikana 1,7 prosenttia. Kaupan pikaennakko perustuu otokseen, joka kattaa keskimäärin 50 prosenttia vähittäiskaupan liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kehitys, marraskuu 2012 (TOL 2008)

Indeksipisteluku  Uusimman kuukauden vuosimuutos, % 1) Kumulatiivinen vuosimuutos, % 1) 
11/201211/201201-11/2012
Arvo       131,94,94,6
Määrä114,21,70,9

1) Vuosimuutoksessa verrataan tarkasteltavan ajanjakson arvoja vuodentakaisen vastaavan ajanjakson arvoihin.

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. Marraskuu 2012, Liitetaulukko 1. Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kehitys, marraskuu 2012 (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.1.2013].

Myös lokakuussa vähittäiskaupan myynti kasvoi 3,8 prosenttia vuoden 2011 lokakuusta. Myynnin määrä, josta hintojen vaikutus on poistettu, laski vähittäiskaupassa samana aikana kuitenkin 0,1 prosenttia. Syyskuussa vähittäiskaupan myynti kasvoi 3,4 prosenttia vuoden 2011 syyskuusta. Myynnin määrä, josta hintojen vaikutus on poistettu, laski vähittäiskaupassa samana aikana 0,6 prosenttia.

Vähittäiskauppa on siis pikku hiljaa elpymässä. Toisin on laita autokaupassa, jonka myynti väheni Tilastokeskuksen tietojen mukaan lokakuussa peräti 22,2 prosenttia vuoden takaisesta. Autokaupan hiipumisen taustalla on autoveron muutos, vaikutukset autojen hintoihin näkyvät myös autokaupan myynnin kehityksessä vuonna 2012. Ensirekisteröinnin yhteydessä kannettavan autoveron muutos astui voimaan 1.4.2012.

Vähittäiskaupan arvon nousu on heijastunut viime aikoina myös vähittäiskaupan pörssiyhtiöiden, Keskon, Stockmannin ja Tiimarin kurssikehitykseen. Näiden yhtiöiden yhteinen vähittäiskaupan pörssi-indeksi on puolen vuoden aikana noussut vajaat 10 prosenttia. Tosin vuoden aikana vähittäiskaupan pörssi-indeksi on laskenut 0,5 prosenttia kun vastaavana aikana koko pörssi on noussut yli 10 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>