Yritysuutiset

Biotielle Parkinson-lääkkeen lisenssisopimus

UCB on lisensoinut maailmanlaajuiset yksinoikeudet Biotien Parkinsonin hoitoon kehitettävään totsadenantti-reseptorisalpaajaan. Lisenssisopimus on Biotielle tärkeä rahoituslähde, sillä yhtiö ei pysty rahoittamaan lääkekehitysohjelmien kaupallistamisia tulorahoituksellaan.

Biotie ja UCB tulevat tekemään yhteistyötä kliinisen kehityksen jatkuessa, ja UCB tulee olemaan vastuussa totsadenantin valmistuksesta ja kaupallistamisesta, Biotie kertoi pörssitiedotteessaan.

UCB maksaa Biotielle 20 miljoonan dollarin kertaluonteisen etappimaksun. Biotie on edelleen oikeutettu alkuperäisen sopimuksen mukaisiin, yhteensä 340 miljoonan dollarin etappimaksuihin.

Pienet lääkekehitysyhtiöt pyrkivät lisensoimaan keksimänsä lääkemolekyylinsä jo keskeneräisessä tuotekehitysvaiheessa. Tällöin ne saavat lisensoineelta ja tuotekehitystä jatkavalta yhtiöltä etappimaksuja, jos kyseinen lääkemolekyyli etenee seuraaviin tutkimusvaiheisiin. Lääkeyhtiöt saavat rojalttiosuuksia myynnistä sitten jos lääke pääsee markkinoille saakka.

Nyt muutetun sopimuksen mukaan Biotie tulee seuraavan kuuden vuoden aikana olemaan lisäksi oikeutettu lisäetappimaksuihin liittyen tiettyjen ennalta sovittujen kehitys ja rekisteröintitavoitteiden sekä kaupallisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Yhtiöt ovat lisäksi sopineet muuttavansa alkuperäistä lisenssisopimusta siten, että Biotie tulee olemaan vastuussa totsadenantin Faasi 3 ohjelmasta, ja vastineena UCB tulee maksamaan Biotielle lisäetappimaksuja liittyen tiettyjen ennalta sovittujen kehitys- ja rekisteröintitavoitteiden sekä kaupallisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Biotien mukaan lisäetappimaksut ja Biotien Faasi 3 ohjelman tutkimukset eivät todennäköisesti tule olennaisesti vaikuttamaan yhtiön kannattavuuteen kliinisten kokeiden kestäessä.

”Biotie on meille arvokas kumppani, ja päätöksemme lisensoida totsadenantti perustuu äskettäin raportoiduille myönteisille Faasi 2b -tutkimuksen tuloksille. Olemme olleet erittäin vaikuttuneita Biotien osaamisesta ja tehokkuudesta, ja näemmekin Biotien olevan paras ja luontevin osapuoli jatkamaan kehitystyön keihäänkärkenä. Odotamme innolla yhteistyötä Biotien kanssa totsadenantin jatkokehityksessä. Kun totsadenantti nyt siirtyy osaksi UCB:n kehityssalkkua, uskomme pystyvämme edelleen parantamaan Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden hoitoa”, sanoi UCB:n Chief Medical Officer and Executive Vice President, professori Iris Loew-Friedrich.

Äskettäin valmistunut Faasi 2b tutkimuksen tulokset Biotie aikoo esitellä tarkemmin lääketieteellisissä kokouksissa ja julkaisuissa. Potilasrekrytoinnin Faasi 3 ohjelma käynnistyy vuoden 2015 alkupuoliskolla, Biotie kertoo tiedotteessaan.

Lääkekehitysohjelmien eteneminen kaupallistettaviksi lääketuotteiksi edellyttää Biotielta merkittäviä taloudellisia resursseja. Yhtiö ei pysty rahoittamaan kaupallistamista tulorahoituksella, sillä tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli lähes 20 miljoonaa euroa pakkasella.

Lisenssisopimukset (etappi- ja royaltimaksut) ovat siksi merkittävä rahoituslähde kaupallistamisessa. Lisäksi Biotie rahoittaa kaupallistamista pääomamarkkinoilta hankittavaan oman pääoman ehtoiseen rahoituksella. Biotie vahvisti rahoitusasemaansa syyskuussa 2012 toteutetulla 30 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla.

”Olemme innoissamme mahdollisuudesta jatkaa totsadenantin kehitystyötä yhdessä UCB:n kanssa”, sanoi Biotien toimitusjohtaja Timo Veromaa. ”On erittäin rohkaisevaa, että UCB osoittaa meihin totsadenantin kehitystyössä tällaista luottamusta ja tarjoaa meille työn valmiiksi saattamiseen erittäin merkittävät taloudelliset lisäresurssit.”

Biotien tulos on ollut viime vuonna vahvasti tappiollista, vaikkakin liikevaihto on kasvanut reippaasti vuoteen 2011 verrattuna.

Lähde: www.biotie.com

Kommentoi
Ylös
>