Asunnot ja kiinteistöt

Citycon vahvistaa tasettaan osakeannilla

Kauppakeskuksiin keskittyvä kiinteistöyhtiö Citycon aloittaa merkintäoikeusannin, jolla se aikoo kerätä tuottoja yhteensä vajaat 200 miljoonaa euroa jos osakeanti merkitään täysimääräisesti. Osakeannilla yhtiö pyrkii vahvistamaan omavaraisuusastettaan.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet vastaavat enintään noin 35 prosenttia Cityconin kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja äänistä (ennen osakeantia).

Citycon perustelee osakeantia strategisilla syillä. Sen tarkoituksena on yhtiön mukaan pysyvästi vähentää Cityconin velkaantuneisuutta, tukea yhtiön kasvustrategiaa sekä antaa yhtiölle vapautta saattaa loppuun uudelleenorganisointi, kierrättää pääomaa arvoa lisäävästi sekä keskittyä ydinliiketoimintoihin.

Osakeannista saatavat nettotuotot yhtiö käyttää ensisijaisesti rahoittamaan viime vuoden joulukuussa julkistetun Kista Galleria –ostoskeskuksen hankintaa maksamalla takaisin noin 133 miljoonaa euroa investointia varten nostettuja olemassa olevia lainafasiliteetteja ja luottolimiittejä.  

Osakeannin odotetaan nostavan Yhtiön omavaraisuusasteen vajaaseen 43 prosenttiin ja siten välittömästi ja pysyvästi vahvistavan yhtiön tasetta. Osakeannin lisäksi Citycon aikoo vahvistaa tasettaan myös jatkamalla ydinliiketoimintaansa kuulumattomien kohteiden selektiivistä myyntiä kiinteistöomistuksen laadun parantamiseksi ja taseen edelleen vahvistamiseksi. Lisäksi Citycon keskittyy edelleen liiketoiminnan nettorahavirran ja operatiivisen liikevoiton kasvattamiseen.

Citycon kertoi aiemmin, että sen suurin osakkeenomistaja Gazit-Globe Ltd. aikoo sitoutua merkitsemään uusia osakkeita osakeannissa omistuksensa suhteessa. Gazit-Globe Ltd. on antanut merkintäsitoumuksen, jonka mukaan se sitoutuu merkitsemään noin 49 prosenttia osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden maksimimäärästä.

Analyysitalo Inderes suhtautuu myönteisesti Cityconin taseen vahvistustoimenpiteeseen.

”Näkemyksemme mukaan Cityconin merkintäoikeusanti on yhtiön nykyisen vakavaraisuuden sekä strategian kannalta perusteltu. Yhtiön omavaraisuusaste laski Kista Gallerian kaupan myötä kauas pitkän aikavälin 40 prosentin tavoitteesta. Nyt osakeannin myötä se nousee takaisin turvalliselle tasolle. Vahvempi tase antaa myös enemmän liikkumavaraa yhtiölle toteuttaa strategiaansa”, Inderes sanoo Nordnetin aamukatsauksessa.

Kommentoi
Ylös
>