Makrotalous

Draghi vihjaa: vahva euro alentaa hinta- ja korkopaineita

Vahvistunut euro saattaa EKP:n pääjohtajan Mario Draghin mukaan lieventää paitsi euroalueen inflaatiopaineita, myös kasvunäkymiä. Draghin viestiä voidaan tulkita myös siten, että ohjauskoron nostoa ei keskuspankilta tarvitse odottaa lähitulevaisuudessa.

Draghi täsmensi lehdistötilaisuudessa Frankfurtissa, että EKP ei aseta valuuttakurssille mitään tavoitetta, mutta vihjasi silti, että valuuttakurssi on tärkeä tekijä euroalueen kasvulle ja hintavakaudelle.

Vahvistunut euro saattaa kuitenkin lieventää euroalueen inflaatiopaineita. Valuutta-alueen hintamuutokset toteutuvat ostovoimapariteettiteorian kahdella mahdollisella tavalla: joko alueen hintojen muutosten kautta tai valuuttakurssin muutosten kautta.

Euroalueen luottamuksen parantuminen ja elvyttävä rahapolitiikka näyttää nyt nostaneen nimenomaan valuuttakurssia, ei hintoja.

Valuuttakurssin vahvistumisen kautta helpottuneet inflaatiopaineet antavat myös EKP:lle jatkaa kevyttä rahapolitiikkaa, eli käytännössä korkotason noususta ei ole nyt huolta. EKP pitikin rahamarkkinoiden ohjauskorkonsa odotetusti ennätyksen alhaisella 0,75 prosentin tasolla.

Vahvistunut euro luo siis kahdella epäsuoralla tavalla EKP:lle paineita säilyttää alhainen ohjauskorko.

Ensinnäkin vahvistunut euro on alentanut inflaatiopaineita ja sitä kautta se antaa EKP:lle tilaa säilyttää ohjauskorko alhaisella tasolla (hintavakauden ylläpitäminen on keskuspankin tärkein tehtävä). Toiseksi, vahvistunut euro saattaa luoda ongelmia euroalueen vientiteollisuudelle. Vientiteollisuuden ja koko eurotalouden hidas elpyminen luovat EKP:lle jatkuvia paineita säilyttää alhainen ohjauskorko.

Kommentoi
Ylös
>