Markkinakommentit

Nordea: tuloskehitys ei tue kurssinousua

Pörssiyhtiöiden vuoden 2012 tuloskauden raportointi on täydessä vauhdissa. Nordea arvioi viikkokatsauksessaan, että hienokseltaan positiiviset yllätykset eivät kuitenkaan luo pohjaa Helsingin pörssin kurssinousun jatkumiselle. Ongelmaksi voi muodostua vahvistunut euro.

Nordea arvioi viikkokatsauksessaan tähän mennessä raportoineiden yritysten (vajaat 20) ylittäneen pankin ennusteet noin 4 prosentilla. Merkittävimmät ennusteiden ylittäjät ovat olleet Fortum, Nokia ja Wärtsilä, jotka tekivät 10 % enemmän liikevoittoa kuin mitä Nordea oli odottanut. Pankin odotuksia alempia tuloksia raportoivat puolestaan Cargotec, Neste Oil, Kesko, Ahlstrom ja UPM.

Osinkoennusteista positiivisia yllätyksiä on ollut selvästi enemmän kuin pettymyksiä. Nordea odottaa osinkotuoton olevan keskimäärin 5.1 %.

Hienoisesti odotuksia paremmasta tuloskehityksestä huolimatta pörssiyhtiöiden tulosraportointi ei anna eväitä kurssinousun jatkumiselle, Nordea arvioi.

”Yritysten ohjeistus on ollut odotetunlaista eikä siitä ole ollut pörssirallin jatkumisen rakennusaineiksi. Nopeasti vahvistunut euro pienentää vientituloja ja heikentää kilpailukykyä, ja muutokset valuuttakurssiympäristössä ehtivät jo vaikuttaa valuuttaherkimpien metsäyritysten tulevaisuutta koskevaan kommentointiin”, Nordea toteaa viikkoraportissaan.

Euro on viime kuukausina vahvistunut voimakkaasti suhteessa muihin päävaluuttoihin. Suhteessa dollariin euron arvo ehti käydä lähellä 1,2 noteerausta. Viime aikoina euron dollarikurssi on ollut noin 1,35 tasolla.

Arvostustaso on Helsingin pörssissä alle pitkän aikavälin keskiarvon. Nordean mukaan pörssissä on kotiuteltu voittoja vahvan makro- ja elvytysvetoisen nousun jälkeen. Helsingin pörssin markkinat arvostetaan tällä hetkellä 12,7 x PE-kertoimella, mikä on edelleen hieman kymmenen vuoden keskiarvon 13,2 alapuolella.

Pörssin arvostustason trendi on ollut laskeva, Nordean tilastot paljastavat. Vielä vuonna 2003 ennakoiva P/E-kerrroin liikkui välillä 16 – 17. Sen jälkeen arvostustaso on ollut laskusuunnassa. Pohjilla arvostustaso kävi vuoden 2008 loppupuolella, jolloin ennakoiva P/E-kerroin kävi jopa alle 9:ssä.

Kommentoi
Ylös
>