Raaka-aineet

Onko kulta-aika ohi?

Kullan hinnan pitkään jatkunut nousutrendi näyttää nyt pysähtyneen. Miten kriisiaikojen sijoituskohteen hinnan ennustetaan kehittyvän jatkossa?

Kullan hinta on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana ällistyttävästi (ks. kuvaaja alla). Kun keskuspankit Yhdysvalloissa, euroalueella ja nyt myös Japanissa elvyttävät taloutta ostamalla valtioiden velkakirjoja, ovat sijoittajat hakeneet suojaa kultasijoituksista. Myös talouskriisi on lisännyt kultasijoitusten suosiota sijoitussalkun suojaavana instrumenttina.

Gold Price in US Dollars Chart

Löysä rahapolitiikka nostaa inflaatiopaineita, eli odotuksia rahan arvon laskusta. Kulta on perinteisesti ollut sijoittajien suoja rahan arvon alentumista vastaan.

Vuoden 2012 aikana kullan nousukiito on kuitenkin sammunut.

Handelsbanken toteaa uusimmassa aamukatsauksessaan, että useat analyytikot arvioivat keskustelun USA:n velkakatosta antaneen tukea kullan hinnalle vuoden alussa.

Kullan hinta ei ole kuitenkaan enää noussut, ja Handelsbanken näkee nyt useita syitä kullan hinnan laskun jatkumiselle.

”Siitä lähtien kun ensimmäiset positiiviset signaalit saapuivat Kiinan taloudesta viime syyskuussa, on markkinoiden luottamus kohonnut. Talouden tilastot ovat vahvistaneet tätä kuvaa ja saaneet sijoittajat muokkaamaan salkkujensa sisältöä defensiivisistä (suojaavista) hieman riskisempiin kohteisiin. Tähän uuteen sijoitusten hajauttamiseen kuuluu osana kullan vaihtaminen riskimarkkinoista tukea saavaan omaisuuteen, kuten osakkeisiin ja muihin enemmän suhdanne-riippuvaisiin raaka-aineisiin (öljy, perusmetallit)”, Handelsbanken kertoo aamuraportissaan.

Pankki uskoo kyseisen trendin jatkuvan kevään aikana rahoitusmarkkinoiden tunnelmien parantuessa parempien suhdannetietojen myötä.

Myös Societe Generale –pankki on laskenut kullan hintaennusteita tälle vuodelle. Pankin mielestä kullan hintanousulta puuttuvat nyt positiiviset tekniset laukaisijat.

Myös Goldman Sachs arvioi joulukuussa, että USA:n talouskasvun voimistuminen alentaa paineita kullan nousulle. Kullan nousutrendin taustalla on pankin mukaan ollut hyvin löysä rahapolitiikka.  Goldman Sachs odottaa kullan hinnan lähtevän laskuun vuonna 2014.

Pankkijätti Morgan Stanley ei ole aivan samoilla linjoilla. Pankin analyytikot Peter Richardson ja Joel Crane ennustavat kullan hinnan nousevan vuonna 2013, kertoi Bloomberg tammikuussa. Arvionsa analyytikot perustavat Yhdysvaltojen rahapolitiikan löysentymisellä aiemmin ennakoitua enemmän.

Kommentoi
Ylös
>