Sijoitusstrategiat

Osakemarkkinoiden uskomukset kaatuvat

Osakemarkkinat ovat varsinkin Yhdysvalloissa nousseet reippaasti viime kuukausina. S&P-osakeindeksi nousi helmikuussa kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen. Osakemarkkinoiden nousua kuitenkin ovat tukeneet uskomukset, jotka eivät välttämättä pidä paikkansa, väittää MarketWatch –lehti.

MarketWatch  ampuu alas yleiset nousumarkkinaa tukevat käsitykset verkkolehdessään.  Lehti käy läpi viisi yleistä väitettä, joilla on perusteltu osakemarkkinoiden nousua – ja jotka ovat lehden mielestä virheellisiä.

1.       Osakekurssit nousevat koska amerikkalaisyhtiöiden taloudellinen tilanne on hyvä

Amerikkalaisyhtiöiden käteisvaroihin on kiinnitetty paljon huomiota, mutta vähäisemmälle huomiolle on jäänyt se tosiasia, että monella amerikkalaisyhtiöllä on myös paljon velkaa. Lisäksi korkea tuloksentekokyky ei ole pysyvä ilmiö. Amerikkalaisyhtiöiden voitot suhteessa koko talouteen on ollut yhtä korkealla kuin nyt vain muutamina vuosina (kuten vuosina 1929, 1967 ja 2006).

 2.       Osakkeilla menee hyvin koska talous on elpymässä

Osakemarkkinoiden ja kansantalouden kehitys ei seuraa toisiaan yksi yhteen. Esimerkiksi vuosien 1968 – 1982 aikana USA:n kansantalous kasvoi 300 prosenttia, mutta osakemarkkinat eivät nousseet lainkaan.

3.       Osakemarkkinat tuottavat keskimäärin 9 prosenttia vuositasolla

Vuosien 1928 – 2011 välisenä aikana amerikkalaisosakkeiden keskimääräinen vuosituotto on ollut 9,2 prosenttia. Tämä on kuitenkin nimellistuotto. Inflaatiolla oikaistu reaalituotto on ollut vain 6 prosenttia.

Lisäksi kyse on pitkän aikavälin keskiarvosta. Tarkasteluajankohtaan mahtuu suuria kurssiromahduksia, ja osakemarkkinat ovat ylittäneet selvästi inflaation vain niinä voimakkaan kasvun vuosina, jolloin osakemarkkinat toipuivat romahduksesta.

 4.       Osakesalkku joka sisältää sekä osakkeita että velkakirjoja on aina tuottava

Tasapainotettu osakkeista ja velkakirjoista muodostettu sijoitussalkku on historiallisesti tuottava siitä syystä, että aina kun osakemarkkinat ovat laskeneet, ovat velkakirjat tarjonneet posiviivisia tuottoja. Vastaavasti aina kun velkakirjat ovat olleet tappiollisia, ovat osakkeet tarjonneet positiivisia tuottoja.

Nyt kuitenkin 10 vuoden velkakirjojen tuotot ovat painuneet vain kahteen prosenttiin. Velkakirjoilla ei siis ole nousuvaraa, ja bondien markkina-arvot voivat mennä vain alaspäin. Velkakirjat eivät siis turvaa sijoitussalkun kokonaistuottoa, mikäli osakemarkkinat romahtavat.

 5.       Sijoittajilla on käteisvaroja jotka siirtyvät jossakin vaiheessa osakemarkkinoille

Kun sijoittajat vähentävät käteisen osuutta sijoitussalkustaan ostaakseen osakkeita, pitäisi siis tämän siis tukea osakemarkkinoiden nousua. Mutta jokaisella ostetulla osakkeella on aina myös myyjä. Osakekaupoissa käteinen siis vain vaihtaa omistaa.

Kommentoi
Ylös
>