Osakeanalyysit

Outotec vahvassa tuloskunnossa – Handelsbanken nostaa tavoitehintaa

Outotecin viime vuoden viimeinen vuosineljännes ei jättänyt sijaa epäilyille – Outotecin tuloskunto on viritetty huippuunsa. Kaikki mittarit viittaavat siihen, että yhtiön liikevaihto ja tulos jatkavat kasvuaan. Handelsbanken näkee tilinpäätösraportissa syyn tavoitehinnan nostoon.

Yhtiön tilauskanta kasvoi peräti 44 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö sai koko historiansa suurimman tilauksen, yli 350 miljoonaa euroa, toisella vuosineljänneksellä.

Saaduissa tilauksissa oli yhtiön mukaan uusia läpimurtoja uusiutuvaan energiaan, teollisuusvesien käsittelyyn ja ympäristöratkaisuihin.

Liikevaihto kasvoi vieläkin enemmän, 51 prosenttia. Liikevaihto kasvoi vuoden alun vahvasta tilauskannasta onnistuneesti toimitettujen projektien ja palveluliiketoiminnan kasvun ansiosta.

”Vuosi 2012 oli Outotecille erittäin menestyksekäs ja strategiamme toteutuksen kannalta tärkeä merkkipaalu. Liikevaihtomme ylitti ensi kerran kaksi miljardia euroa. Paransimme myös kannattavuuttamme pitkän aikavälin tavoitteidemme mukaisesti.”, Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen toteaa yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

Tulos

Liikevoitto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä vajaat 35 prosenttia.  Yhtiön kasvupanostuksista johtuen tuloskasvu oli liikevaihdon kasvua hitaampaa. Kulujen kasvu johtui myynti- ja markkinointiverkoston laajentamisesta, yritysostoista, T&K-investoinneista sekä strategian mukaisen maailmanlaajuisen liiketoimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvistä kuluista.

Kulujen kasvua ei siis voi pitää sijoittajan kannalta kielteisenä kehityksenä, koska ne liittyivät täysin tulevaisuuden tuloskasvuun panostamiseen.

Näkymät

Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013 liikevaihto on noin 2,1-2,3 miljardia euroa (kasvaa vuodesta 2012) ja operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti on noin 9,5-10,5 (paranee edelleen vuodesta 2012).

Outotecin mukaan mineraali- ja metalliteollisuuden sekä vaihtoehtoisten energian ja teollisuusvesien käsittelyn ratkaisujen yleiset markkinanäkymät näyttävät pitkän aikavälin megatrendien ansiosta myönteisiltä. Mineraalien- ja metallienjalostusteollisuudessa tarvitaan uusinvestointeja, sillä nykyinen tuotanto ja käynnissä olevat uudet investoinnit eivät riitä kattamaan metallien pitkän aikavälin kysyntää.

Suositus ja arvostustaso

Handelsbankenin mukaan Outotecin tilausten kasvu ja liikevaihto kasvoivat odotuksia enemmän. Pankin mukaan Outotecin vahvaa tuloskuntoa korostaa se, ettei edes kaivostoiminnan hiipuminen hidastanut vauhtia.

Handelsbanken näkee Outotecin vahvassa viimeisen vuosineljänneksen raportissa perusteita tavoitehinnan nostoon. ”Mielestämme Outotecin Q4-tulos oli kaikin puolin erittäin vahva. Myös osake reagoi tulokseen 5,6 prosentin nousulla. Nostimme tavoitehintaa 6 eurolla”, Handelsbanken kertoo aamuraportissaan.

Outotecin arvostustaso on kasvuyhtiön mukainen. P/E-kerroin (toteumaluvuilla) on 17 ja hinta suhteessa tasesubstanssiin on 4,6.

Toisaalta yhtiön oman pääoman tuotto on huikeat 46 prosenttia. Oman pääoman korkea tuottoprosentti ja hyvät kasvunäkymät huomioiden arvostustasoa ei ole syytä pitää kohtuuttoman korkeana.

Kommentoi
Ylös
>