Asunnot ja kiinteistöt

Pääkaupunkiseudun asuntojonot pitenevät

ARA-vuokra-asuntoa jonottaa pääkaupunkiseudulla yli 40 000 kotitaloutta. Hakijajono on kaksinkertaistunut vuoteen 2005 verrattuna.

Helsingissä joka toinen hakija on erittäin kiireellisesti asunnon tarpeessa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kertoo uusimmassa tiedotteessaan. Pääkaupunkiseudun asunnon hakijoista 85 % on yhden tai kahden hengen ruokakuntia. Hakijajono kasvoi, vaikka haettavana olleiden ARA-vuokra-asuntojen määrä kasvoi lähes 1 900 asunnolla vuoteen 2011 verrattuna. ARA-vuokra-asunnon sai pääkaupunkiseudulla vajaat 14 000 kotitaloutta vuonna 2012.

Kova kysyntä heijastuu vapaarahoitteisten asuntojen vuokriin, jotka nousivat ARA:n mukaan pääkaupunkiseudulla 5,5 % edellisvuodesta. ARA-asuntojen vuokrat nousivat 4,3 %.

Pääkaupunkiseudulla uusia ARA-vuokra-asuntoja käynnistyi vain 340 vuonna 2012, mikä on huomattavasti vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Kolmena edellisvuotena määrä oli yli 1 000 asuntoa vuodessa.

”Vuokra-asuntomarkkinoiden näkökulmasta uutta ARA-tuotantoa aloitetaan pääkaupunkiseudulla aivan liian vähän kysyntään nähden”, sanoo ARAn asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola. Pahin tilanne on Helsingissä, jossa jonot ovat pisimmät ja hintaero ARA-asuntojen ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen välillä on suurin (36,6 %). ”ARA-tuotannolle olisi markkinoilla nyt tilaa, koska vapaarahoitteisen asuntotuotannon aloitusten arvioidaan vähenevän kahteen edellisvuoteen verrattuna”, Ahola toteaa. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen mukaan Suomessa on vuokra-asuntoja noin 800 000, joista runsaat puolet on valtion tukemaa tuotantoa. Valtion tukema ARA-asuntokanta koostuu arava- tai  korkotukilainoitetuista vuokra-asunnoista, asumisoikeusasunnoista ja osaomistusasunnoista. ARA-asuntokantaan liittyy sosiaalinen elementti, jonka vuoksi näiden asuntojen käyttö ja luovutus on rajoitettua.

Kommentoi
Ylös
>