Markkinakommentit

Toteutuuko pääomavirtojen ”suuri rotaatio”?

Kansainvälisessä talouslehdistössä on viime viikkoina kohistu ilmiöstä nimeltä ”suuri rotaatio” (engl. great rotation). Ilmiö tarkoittaa viimeaikoina tehtyä havaintoa pääomien siirtymisestä valtioiden velkakirjoista osakemarkkinoille. Tuoreet Finanssialan keskusliiton tilastot tukevat ilmiötä jossain määrin.

Suuren rotaation taustalla on valtioiden velkakirjojen tuottojen lasku. Vakavaraisten maiden valtionlainojen nimellistuotot ovat jo laskeneet alle inflaation, eli reaalituotto on kääntynyt negatiiviseksi. Samalla useilla tärkeimmillä osakemarkkinoilla osakkeiden arvostustasot ovat alle pitkän aikavälin keskiarvon.

Sijoituspääoma on siis lähtenyt hakemaan korkeampaa tuottoa osakemarkkinoilta.

Suuri rotaatio on sijoitusalan muotislogan. Osa sijoitusasiantuntijoista pitää ilmiötä kuitenkin liioiteltuna. Esimerkiksi Fox Business – lehti kutsuu suurta rotaatiota Wall Streetin saduksi. Citigroupin osakestrategi  Tobias Levkovich sanoi Fox Business lehdelle, että muutamien viikkojen havainnot pääomavirroista eivät vielä kerro pitemmän ajan trendistä.

Lisäksi osa osakemarkkinoille virtaavista pääomista on tullut rahamarkkinoilta, ei pitkäaikaisista valtionlainoista.

Pääomavirrat Suomessa

Miltä pääomavirtojen tilanne näyttää Suomessa?

Finanssialan Keskusliiton tuoreiden tilastojen mukaan osakerahastojen pääoma kasvoi tammikuussa 5,5 prosenttia, eli 1,3 miljardia euroa. Uutta pääomaa osakerahastoihin sijoitettiin 608 miljoonaa euroa. Loput muutoksesta selittyvät markkinakehityksellä, joka puolestaan kasvatti pääomaa 628 miljoonalla eurolla.

Pitkän koron rahastojen pääoma puolestaan pieneni 397 miljoonaa euroa (-1,8 %) ollen kuukauden lopussa 21,7 miljardia euroa. Rahastoista lunastettiin 262 miljoonaa euroa, minkä lisäksi negatiivisen markkinakehityksen vuoksi pääoma pieneni 135 miljoonalla eurolla.

Eli ainakin tammikuussa pääomia on Suomessa virrannut osakemarkkinoille, mutta muutos ei ole täysin tapahtunut pitkän koron rahastojen kustannuksella. Osa osakerahastojen kasvusta johtuu sijoitusrahastojen kasvusta kokonaisuutena.

Lisäksi Finanssialan Keskusliiton tilastot näyttävät vain rahastopääomien muutokset, eivät suorien osake- tai valtionlainojen pääomavirtoja.

Toisaalta lyhyen koron rahastojen pääomat kasvoivat tammikuussa 41 miljoonaa euroa (0,4 %). Kasvusta uutta pääomaa oli 33 miljoonaa euroa. Kurssikehityksen osuus oli 8 miljoonaa euroa. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli kuun lopussa 10,6 miljardia euroa.

Suhteellisesti eniten uutta pääomaa keräsivät FK:n mukaan Japaniin sijoittavat osakerahastot. Tämän rahastoluokan pääoma kasvoi tammikuussa 21,6 prosenttia. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma oli tammikuun lopussa 23,6 miljardia euroa.

Tammikuun tuottoisin rahastoluokka oli Suomeen sijoittavien rahastojen luokka 5,2 prosentin tuotolla.

Kommentoi
Ylös
>