Sijoitusstrategiat

Arvosijoittaja, varo näitä ansoja

Vaikka arvosijoittaja välttääkin hankkimasta osakkeita joiden arvo perustuu epämääräisiin tulevaisuuden odotuksiin, ei arvosijoittajakaan voi välttyä kaikilta riskeiltä.

Alhaiseen osakkeiden arvostustasoon perustuvaa sijoitusstrategiaa pidetään usein vähäriskisenä sijoitustyylinä. Arvosijoittajan salkusta ei löydy kasvuosakkeita, joiden hinnat heiluvat herkästi tuotto-odotusten muuttuessa.

Arvosijoittaminen ei ole kuitenkaan riskitöntä.

Alhaisen arvostustason sijoituskohteisiin liittyy ns. arvoloukun riski. Arvoyhtiöt ovat edullisia usein heikkojen tulevaisuuden näkymien tai rakenteellisten kannattavuusongelmien vuoksi. Huonot uutiset ruokkivat uusia huonoja uutisia, ja arvoloukku syntyy, jos yhtiö ei saa aikaan käännettä joka muuttaisi yhtiön tilannetta valoisammaksi.

Ohessa neljä arvoyhtiöihin liittyvää riskiä, jotka saattavat synnyttää arvoloukun.

Tappiot alentavat osakkeen kirja-arvoa

Arvo-osakkeiden hinta suhteessa yhtiön tasesubstanssiin tai kirja-arvoon on yleensä alhainen – usein hinta on jopa alle kirja-arvon (tyypillinen esimerkki on Outokumpu jonka P/B-luku on ollut pitkään alle 1).

Arvoyhtiön alhainen hinta suhteessa taseen nettovarallisuuteen saattaa kuitenkin johtua yhtiön taseen yliarvostuksesta. Jos yhtiö tekee tappiota, saattaa se joutua alaskirjaamaan joitakin taseen eriä, yleensä aineetonta varallisuutta tai liikearvoa.

Tätä riskiä voi sijoittaja pienentää etsimällä kannattavia arvoyhtiöitä. Mitä kannattavampi yhtiö, sitä pienempi on riski, että yhtiön arvonalentumistestaukset johtaisivat merkittäviin tase-erien alaskirjauksiin.

Operatiivinen kassavirta ei kata investointeja

Usein arvoyhtiöille on tyypillistä, että niiden hinta suhteessa liiketoiminnan rahavirtaan (tai operatiiviseen rahavirtaan) on alhainen. Tämä on sinänsä hyvä mittari, koska se kertoo miten yhtiö on hinnoiteltu suhteessa sen todelliseen kykyynsä luoda positiivista kassavirtaan. Liiketoiminnan rahavirtaa eivät vääristä tuloslaskelman joustokohdat tai käyttöpääoman muutokset.

Mutta positiivista kassavirtaa tekevän yrityksen kassavarat saattavat silti laskea ja velkaantuminen kasvaa. Jos yritys on nopeassa kasvuvaiheessa, on ymmärrettävää, että yhtiö uudelleen sijoittaa tulorahoituksella saamansa varat kasvuinvestointeihin.

Kuitenkin jotkut yritykset joutuvat vuodesta toiseen uudelleen investoimaan varsinaisesta liiketoiminnasta saamansa varat vain ylläpitämään nykyistä kilpailuasemaansa ja liikevaihtoa.  Tällöin syntyy tilanne, jossa positiivisen kassavirran varat menevät investointeihin ja vapaa kassavirta on nollassa tai negatiivinen.

Jos vapaa kassavirta on vuodesta toiseen negatiivinen ilman että yhtiön liikevaihto kasvaa, on arvosijoittajan syytä olla huolissaan. Yhtiö hukkaa tällöin varojaan saamatta korvaukseksi kasvupotentiaalia.

Epävarma osinkotuotto

Korkea osinkotuotto tarjoaa sijoittajalle tuottoa silloinkin kun yrityksen kasvunäkymät ovat vaisut. Mutta korkea osinkotuotto ei ole aina pysyvä olotila.

Jos yhtiön liiketoiminnassa on näkymässä ongelmia, saattaa yhtiö joutua pudottamaan osinkojaan rajustikin. Siksi korkea toteutunut osinkotuotto ei ole aina varma tae hyvästä arvoyhtiöstä.

Alhainen P/E, mutta laskeva tulos

Tyypillinen mittari arvo-osakkeelle on sen alhainen P/E-luku, eli hinta suhteessa osakekohtaiseen tulokseen.

Alhainen P/E ei kuitenkaan kerro koko totuutta yhtiön arvostuksesta, jos yhtiön tuloskehitys on laskeva. Toteutuneella tuloksella laskettu P/E-kerroin saattaa näyttää houkuttelevalta, mutta jos yhtiön tulos on rajussa pudotuksessa, näyttää yhtiön P/E laskettuna ennustetulla tuloksella jotain ihan muuta.

Lähde: www.investmentanswers.com

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös