Asunnot ja kiinteistöt

CapMan perustaa kiinteistöpääomarahaston

Pääomasijoitusyhtiö CapMan on perustanut neljännen kiinteistöpääomarahastonsa Pohjoismaissa.

CMNRE-rahaston sijoitukset suuntautuvat toimistokiinteistöihin ja kaupallisiin kohteisiin kasvukeskuksissa Pohjoismaissa, CapMan kertoo tiedotteessaan.  CMNRE-rahaston tavoitteena on kehittää sijoituskohteitaan ja luoda niille lisäarvoa noin 3–5 vuoden ajan, jonka jälkeen kohteet myydään. Yhtiö ilmoittaa pörssitiedotteessaan, että CMNRE-rahasto tekee sijoituksia pääasiassa sellaisiin kiinteistökohteisiin, joiden aktiivinen kehittäminen tuo lisäarvoa.

CapManin mukaan rahaston sijoituskapasiteetti on 6.3.2013 päättyneen ensimmäisen varainhankintakierroksen jälkeen noin 125 milj. euroa, ja varainhankinta jatkuu edelleen.  CMNRE-rahastoon kerättiin ensimmäisellä varainhankintakierroksella yhteensä 50,1 milj. euroa viideltä institutionaaliselta sijoittajalta Suomesta ja Yhdysvalloista yhdessä CapManin ja sijoitustiimin kanssa.

CapManin ja tiimin oma sijoitussitoumus rahastoon on 8,1 milj. euroa. Rahaston sijoituksia pyritään rahoittamaan keskimäärin 50–60 prosentin lainarahoituksella, jolloin rahaston sijoituskapasiteetti on tällä hetkellä yhteensä noin 125 milj. euroa. CapMan ennakoi rahaston varainhankinnan saatavan päätökseen viimeistään vuonna 2014.

CapMan Real Estaten pohjoismaiseen tiimiin kuuluu 20 sijoitus- ja asset management -ammattilaista Helsingissä ja Tukholmassa. Rahaston ensimmäinen sijoitus on CapManin mukaan toimistokiinteistö Sollentunassa Suur-Tukholman alueella, ja kiinteistön päävuokralaiset ovat Pfizer ja BMW.

”Pohjoismaat ovat houkutteleva alue kiinteistösijoituksille maiden taloudellisen tilanteen ollessa Keski- ja Etelä-Euroopan maita suotuisampi. Pohjoismaisilla kiinteistöpääomarahastoilla on kansainvälistä kysyntää ja olemme iloisia, että voimme tarjota sijoittajille tämän mahdollisuuden. Vahva paikallinen tiimimme Suomessa ja Ruotsissa mahdollistaa CMNRE:n sijoitusstrategian tehokkaan toteuttamisen. Jatkossa tulemme edelleen vahvistamaan erityisesti Ruotsin tiimiämme,” sanoo CapMan Real Estate -tiimin vetäjä ja senior partner Mika Matikainen.

CMNRE-rahasto maksaa CapManille kiinteistöpääomarahastoille tyypillisiä hallinnointipalkkioita ja voitonjako-osuustuottoja, CapMan kertoo.

Kommentoi
Ylös
>