Osakeanalyysit

Huhtamäki käynnistää tehostamisohjelman

Kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja Huhtamäki on aloittanut tehostamistoimet parantaakseen Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttinsä kilpailukykyä. Analyysitalo Inderes ei pidä tehostamisohjelmaa kovin merkittävänä suhteessa yhtiön kokoon.

Yhteistoimintaneuvottelut on aloitettu konsernin Foodservice-yksiköissä Hämeenlinnassa ja Eppingissä, Etelä-Afrikassa. Lisäksi Films-segmentissä on aloitettu kustannussäästöohjelma.

Tehostamistoimet aiheuttavat noin 10 milj. euron kertaluonteisen kulun vuoden 2013 aikana. Pääosa kuluista yhtiö tulee kirjaamaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tehostamistoimien aiheuttamista kuluista noin 5 milj. euroa on rahavirtavaikutteisia ja ne ajoittuvat vuodelle 2013. Yhtiön tavoittelema vuosittainen kustannussäästö on noin 6 milj. euroa ja ne toteutuvat pääosin vuonna 2014.

Analyysitalo Inderes arvioi Nordnetin aamukatsauksessa, ettei nyt ilmoitettu tulosparannusohjelma ole kovin merkittävä. ”Huhtamäen kokoluokka huomioiden näiden tehostamistoimien ja niillä saavutettavien säästöjen mittakaava on kohtuullisen pieni. Lisäksi tulosparannustoimet kohdistuvat yhtiön kahteen heikoimmin kannattavaan divisioonaan, joten pidämme säästötavoitteita kaikin puolin realistisina saavuttaa”, Inderes kertoo.

Enemmänkin tehostamisohjelma kertoo johdon tahtotilasta puolustaa yhtiön kilpailuasemaa, joka Huhtamäen edustamalla toimialalla perustuu ennen kaikkea juuri kustannustehokkuuteen, Inderes päättelee.

Huhtamäen liiketoiminnan tunnusluvut ovat pysyneet vuonna 2012 suhteellisen vakaina yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Viime vuonna Huhtamäen liikevaihto kasvoi 14 prosenttia, mistä kuitenkin yli puolet selittyi yritysostoilla. Orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia.

Myös yhtiön liikevoitto kasvoi merkittävästi vuonna 2012. Liikevoitto oli 162 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli ollut 121 miljoonaa euroa. Huhtamäki arvioi vuoden 2013 liiketoimintaedellytysten säilyvän suhteellisen vakaina. Myös osakekohtainen tulos on kasvanut melko tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana.

Huhtamäki on ollut viime aikoina hyvässä vedossa myös pörssissä. Vuoden aikana yhtiön markkina-arvo on noussut lähes 40 prosenttia. Arvostustaso heijastelee maltillisesti kasvavan yhtiön tasoa, sillä P/E-kerroin on 12 ja hinta suhteessa kirja-arvoon on vajaa 1,8.

Kommentoi
Ylös
>