Osakeanalyysit

Inderes: Etteplanissa 20 prosentin tuottopotentiaali

Inderes aloittaa vähän pörssissä huomiota saaneen Etteplanin seurannan, ja antaa yhtiölle heti osta-suosituksen. Yhtiön vahvojen kasvuajureiden ja kilpailuedun vuoksi analyysitalo näkee yhtiön osakkeessa tuottopotentiaalia.  

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Yhtiö on erikoistunut parantamaan yritysten suunnittelu- ja tuotekehitysprosessien tehokkuutta sekä lisäämään tuotteiden kilpailukykyä tuotteen elinkaaren eri vaiheissa.

Etteplan on toimialan markkinajohtaja Suomessa ja suurimpien alan toimijoiden joukossa Ruotsissa. Liikevaihdosta vajaat 90 prosenttia tulee Suomesta ja Ruotsista. Helsingin pörssissä listatuista konepajayhtiöistä yli 72 % on Etteplanin asiakkaita, kertoo Inderes Nordnetin aamukatsauksessa.

Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation ratkaisujen tarjoajana yhtiö on Pohjoismaiden suurin ja pisimpään Kiinassa toiminut yritys.

Vuonna 2012 Etteplanin liikevaihto oli vajaat 135 miljoonaa euroa. Kasvu on ollut nopeaa, sillä vielä vuonna 2004 liikevaihtoa oli vain 62 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä lähes 1 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa ja Kiinassa.

Yhtiön kasvunäkymät

Keskeinen kasvuajuri Etteplanille löytyy Inderesin mukaan kasvavasta koneiden ja laitteiden määrästä, joka lisää suunnittelupalveluiden kysyntää. Markkinat kasvavat yleistä talouskasvua nopeammin. Yhtiöllä on myös pitkäaikaista vahvaa osaamista Kiinassa. missä sillä on merkittävä markkinapotentiaali pitkällä aikavälillä, sillä maan suunnittelupalvelumarkkinat ovat vielä hyvin epäkypsät.

Etteplanin liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia viime vuonna, josta orgaanista kasvua oli 7,5 prosenttia. Liikevaihdon paranemiseen vaikuttivat teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisten tuoteinformaation ratkaisujen hyvä kysyntä sekä Etteplanin vahva markkina-asema.

Liikevoitto kasvoi puolestaan lähes 27 prosenttia. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti siirtyminen korkeamman lisäarvon palveluihin.

Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Yhtiön keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopulla keskimäärin vertailukautta 2011 alhaisemmalla tasolla.

Etteplan ennakoi tilinpäätöstiedotteessaan, että suunnittelupalvelujen kysyntä säilyy vuoden 2013 alussa vuoden 2012 lopun tasolla ja paranee loppuvuotta kohti. Koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton Etteplan odottaa kasvavan vuoteen 2012 verrattuna.

Kilpailuedut ja arvostustaso

Inderes näkee Etteplanin toiminnassa kosolti kilpailuetuja. Yhtiöllä on pitkäaikaisia asiakkuuksia, arvokasta Kiinan markkinoiden osaamista sekä alhainen kustannustaso suunnittelupalveluissa. Lisäksi Etteplan on edelläkävijä tuotteistetuissa palveluissa, mikä tuo tehokkuutta ja hinnoitteluvoimaa palveluiden skaalautuvuuden vuoksi.

Inderes uskoo Etteplanin kannattavuuden paranevan lähivuosina tuotteistettujen palveluiden kasvattaessa yhä osuuttaan.

Hyviin kasvunäkymiin ja kilpailuetuun nähden Etteplanin arvostustaso on alhainen. Inderesin ennusteilla osakkeen P/E-kerroin on alle 10 ja EV/Ebitda-kerroinkin vain noin 6. Inderesin näkemyksen mukaan arvostustaso on houkutteleva sekä absoluuttisesti että verrattuna kilpailijoiden arvostustasoon.

Inderesin tavoitehinta Etteplanin osakkeelle on 3,6 euroa (tavoitehinta huomioi osingon 0,15 euroa irtoamisen). Asetetulla tavoitehinna  osakkeessa on siis noin 20 %:n tuottopotentiaali.

Kommentoi
Ylös
>