Osakeanalyysit

Inderes laskee Sanoman suositusta

Sanoman 22.3. julkistama tulosvaroitus on analyysitalo Inderesin mukaan vakava isku yhtiön kokemaa luottamusta kohtaan.

Sanoma antoi 22.3. tulosvaroituksen jossa se ilmoitti vuonna 2013 konsernin liikevaihdon laskevan 2 – 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä yhtiö arvioi olevan 180 – 205 miljoonaa euroa. Aikaisemmassa ohjeistuksessa yhtiö odotti liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaeriä olevan suunnilleen viime vuoden tasolla.

Yhtiö ilmoitti vuoden 2013 muuttuneiden näkymien syiksi Euroopan heikkona pysyvän taloudellisen tilanteen ja alavireisinä pysyvät mainosmarkkinat yhtiön tärkeimmissä toimintamaissa.

Lisäksi Sanoma ilmoitti kirjavansa alas liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä konsernitasolla Sanoma Media Netherlands -strategisessa liiketoimintayksikössä vajaat 35 miljoonaa euroa.

Analyysitalo Inderesin mukaan SBS:n tuloskunto on heikentynyt selvästi siitä mitä se oli, kun Sanoma sen hankki. Jo valmiiksi erittäin korkea kauppahinta pakottaa nyt yhtiötä alaskirjaamaan tätä omaisuutta, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa 22.3.

Inderes pitää Sanoman antamaa tulosvaroitusta vakavana iskuna yhtiön tulevaisuudennäkymiin, ja siksi analyysitalo laskee Sanoman suosituksen tasolle vähennä.

Inderes huomauttaa, että tulosvaroitus annettiin vain 6 viikkoa ohjeistuksen antamisen jälkeen, mikä on omiaan heikentämään luottamusta yhtiötä kohtaan.  ”Lisäksi SBS:n tuloskehitys on ollut odotuksiamme heikompaa ja olemme huolissamme yksikön tuloskäänteen suhteen”, Inderes kertoo Nordnetin aamukatsauksessa.

Lisäksi Hollannin mediayhtiön alaskirjaus nostaa Inderesin käsityksen mukaan uusien alaskirjausten riskiä, koska yhtiön liikearvopuskurit ovat entistä ohuemmat.

Inderes laskee Sanoman tulosennusteita ja tavoitehintaa reippaasti, odottaen liikevoiton olevan 189 meur (aiemmin 218 meur). Sanoman osakkeen tavoitehinnan Inderes laskee 7 euroon (sisältäen kohta irtoavan osingon) aiemmasta 8,4 eurosta.

Osakkeen kurssi on ollut rajussa laskussa tulosvaroituksen jälkeen. Kahdessa päivässä tulosvaroituksen julkistamisen jälkeen osakkeen kurssi on laskenut yli 13 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>