Osakeanalyysit

Kansainvälinen analyysitalo uskoo edelleen eurooppalaisiin osakkeisiin

Euroalueen talous on jälleen taantumassa, poliittiset jännitteet ovat kasvussa ja valtioiden leikkausohjelmat jarruttavat maanosan talouskasvua. Onko nyt mitään syytä sijoittaa euromaiden osakkeisiin?

Kansainvälisen analyysi- ja sijoitusneuvontayhtiö Charles Schwabin tutkimusjohtaja Michelle Gibley näkee edelleen perusteita euroalueen osakemarkkinoiden nousulle. Yhtiö listaa kuusi syytä positiiviselle euronäkemykselleen.

  1. Luotonsaatavuus euroalueella on helpottunut: parantunut luottamus ja tuottojen metsästys ovat luoneet kovan kysynnän valtioiden, pankkien ja yritysten liikkeellelaskemille lainoille, mikä helpottaa yritysten luotonsaantia. Eurooppa on siirtymässä amerikkalaiseen rahoitusmalliin, jossa yritysrahoituksen painopiste on yrityslainoissa, pankkiluottojen sijaan.
  2. Euromaiden budjettialijäämät ovat helpottumassa.
  3. Työmarkkinoiden reformit: Työvoiman yksikkökustannukset ovat laskussa Espanjassa, Portugalissa ja Irlannissa. Muutos on syntynyt joko merkittävistä palkanalennuksista tai irtisanomisten kautta syntyneestä työn tuottavuuden kasvusta.
  4. Talouden käänne lähestyy: Konsensusennusteiden mukaan euroalueen talous kääntyy kasvuun vuoden 2013 lopulla. Osakkeet seuraavat todennäköisesti talouden kasvutrendiä.
  5. Maailmantalouden epävarmuuden alentuminen.
  6. Alhainen osakkeiden arvostustaso: euroalueen osakekurssit ovat nousseet viime kuukausina selvästi hitaammin kuin USA:n osakkeet. Euroalueen osakkeiden odotettu tuloskasvu ruokkii osakkeiden nousupotentiaalia, ja on mahdollista, että euroalueenosakkeet ottavat kiinni amerikkalaisosakkeiden etumatkaa.

Toki euroalueella on edelleen riskinsä. Gibleyn mukaan esimerkiksi Italian vaalituloksen luoma epävarmuus, Espanjan ongelmat, Saksan vaalit ja euron vahvistuminen ovat euroalueen riskejä.

Millaisiin euroalueen osakkeisiin sitten kannattaa sijoittaa? Gibley suosittelee erityisesti syklisiä ja globaaleilla markkinoilla toimivia yrityksiä, koska kansainvälisten näkymien kohentuminen suosii tässä suhdannesyklin vaiheessa nimenomaan näiden toimialojen osakkeita. Toinen sektori jossa on nyt tuottopotentiaalia, ovat luksustuotteisiin keskittyvät yritykset.

Euroalueen maista Saksassa ja Ranskassa ovat euroalueen parhaat näkymät osaketuotoille. Saksassa on useita menestyviä kansainvälisiä yrityksiä, erityisesti luksustuotteissa. Ranskassa Gibley odottaa työreformien parantavan hitaasti maan kilpailukykyä.

Kommentoi
Ylös
>