Markkinakommentit

Kasvunäkymät parantuvat, mutta poliittisilla riskeillä höystettynä

Hermostuneisuus palasi markkinoille kun Italian vaalien tasaväkinen tulos nosti uudelleen esiin huolet euroalueen velkaongelmasta, toteaa sveitsiläinen varainhoitoyhtiö Pictet Asset Management maaliskuun Barometer-markkinakatsauksessaan.

Sijoittajia huolestutti mahdollisuus, että Yhdysvaltojen keskuspankki hidastaisi tai lopettaisi joukkolainojen osto-ohjelmansa. Osakkeet laskivat lievästi ja joukkolainojen tuotot laskivat. Hyödykkeiden hinnoissa nähtiin korjausliike.

Epävarmuus kasvussa Euroopassa, laskussa USA :ssa

Vaikka Yhdysvaltojen keskuspankin Ben Bernanke lievensi pelkoja vakuuttamalla sitoutumistaan keskuspankin elvytystoimiin, vetäytymisen pelko vahvisti Yhdysvaltojen valtion obligaatioita. Kuluvana vuonna 85 miljardin dollarin suuruisten valtion kululeikkausten oli määrä alkaa maaliskuun alussa. Täysimääräisinä niiden arvioidaan kasvattavan Yhdysvaltojen talouskasvua 0,5 prosentin verran – tosin Pictet pitä tätä edelleen epätodennäköisenä.

Kehittyneistä markkinoista Euroopan osakemarkkinat suoriutuivat heikoiten. Pictetin mukaa Italian poliittinen pattitilanne vaikutti markkinatunnelmaan, joka oli jo parantunut eurokriisin näyttäessä lieventyneen. Saksan valtionobligaatiot nousivat ja reuna-alueiden joukkolainojen spreadit kasvoivat sijoittajien karttaessa riskiä.

Japanilaiset osakkeet sen sijaan jatkoivat viime vuoden lopulla alkanutta piristymistään. Uutiset Japanin keskuspankin pääjohtajan ja apulaispääjohtajan nimittämisestä syöksivät jenin laskuun Yhdysvaltojen dollarin suhteen ja nostivat kotimaisia osakkeita.

Valuuttamarkkinat pysyivät huomion keskipisteenä. Tärkeimpien valuuttojen volatiliteetti kasvatti epävakautta. Englannin punta laski rajusti luottoluokituslaitos Moodyn poistettua Iso-Britannian tripla-A-luokituksen. Euro heikentyi neljä prosenttia dollariin nähden. Kehittyvillä markkinoilla Turkki alensi korkotasoa hillitäkseen liiran nousua. Etelä-Afrikan randi vahvistui.

Suositus defensiivisissä osakkeissa

Pictet nostaa osakkeiden painon neutraaliin. Vastapainoksi varainhoitoyhtiö alipainottaa joukkovelkakirjalainoja.

Alueista Pictet vähensi taktista ylipainoa Japanissa markkinoiden suoriuduttua keskimääräistä paremmin viime aikoina. Varainhoitoyhtiö on kuitenkin edelleen luottavainen Japanin suhteen, sillä Japanin keskuspankki vaikuttaa olevan valmis aggressiivisiin rahapoliittisiin helpotustoimiin.

Sektoreista Pictet suosii edelleen defensiivisiä osakkeita, joilla on hyvät kasvunäkymät. Suurimmassa alipainossa varainhoitoyhtiö pitää finanssi- ja telealaa.

Lähde: Cocomms Oy

www.cocomms.com

Kommentoi
Ylös
>