ETF-analyysit

Kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoilla vielä kasvupotentiaalia

Huolimatta kehittyvien markkinoiden vahvasta tulosvuodesta, ETF-rahastoja välittävä WisdomTree uskoo edelleen kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoiden tuottopotentiaaliin.

Kehittyvät markkinoiden osakemarkkinat nousivat yleisen talousepävarmuuden laimentumisen imussa vuonna 2012. Keskimäärin kehittyvien markkinoiden osakkeet nousivat 18 prosenttia vuonna 2012. ETF-rahastoja välittävä WisdomTree uskoo kuitenkin, että kehittyvillä markkinoilla on vielä tilaa kasvulle, vaikkakin riskit ovat jo kasvaneet.

Viimeaikainen nousupyrähdys voidaan nähdä korjausliikkeenä aiempaan romahdukseen kehittyvien markkinoiden osakeindekseissä, sillä vuonna 2011 markkina laski yli 18 prosenttia ja kriisivuonna 2008 laskua oli peräti 50 prosenttia. Alla oleva kuvaaja osoittaa myös, että kehittyvien markkinoiden imu ei ole ollut viimeisimmän vuoden aikana yhtä rajua kuin USA:n S&P-osakeindeksin kehitys.

EEM Chart

WisdomTree perustelee kehittyvien markkinoiden osakkeiden kasvupotentiaalia kuitenkin ennen kaikkea alhaisella arvostustasolla. ETF-yhtiön perustelu alhaiselle arvostukselle on varsin mielenkiintoinen. Yhtiö jakoi MSCI Emerging Markets –osakeindeksin historialliset vuosituotot kahteen ryhmään.

  • Ensimmäinen ryhmä on nimeltään ”korkean osinkotuoton vuodet”, eli se sisältää kaikki ne 12 kuukauden jaksot jolloin vuositason osinkotuotto ylitti historiallisen keksiarvonsa. Osinkotuottojen historiallinen keskiarvo on 2,25 prosenttia.
  • Toinen ryhmä on ”matalan osinkotuoton vuodet”, joka sisältää kaikki ne 12 kuukauden jaksot jolloin osinkotuotto on alittanut historiallisen keskiarvotuoton.

Tämän jälkeen WisdomTree laski keskimääräiset MSCI Emerging Markets –indeksin vuosituotot (yksi vuosi eteenpäin) erikseen korkean ja matalan osinkotuoton vuosille. Osoittautui että tuotot olivat seuraavanlaiset:

    Korkean osinkotuoton vuodet                          33 % vuosituotto

    Matalan osinkotuoton vuodet                          1,9 % vuosituotto

Eli jos kehittyville markkinoille olisi sijoitettu silloin kun osinkotuotot olivat keskimääräistä korkeammalla, olisi sijoittaja saanut selvästi paremman tuotoin kuin jos sijoitus olisi tehty alhaisen osinkotuoton vuosina.

WisdomTree toteaa, että näin merkittävä ero vuosituotoissa korkean ja matalan osinkotuoton vuosien välillä osoittaa, että keskimääräinen osinkotuotto on tärkeä arvostusmittari kehittyvien markkinoiden tulevaa tuottopotentiaalia arvioitaessa.

Viimeisimmän 12 kuukauden osinkotuotto on ollut 2,7 prosenttia, eli tuotto on kuulunut korkean osinkotuoton ryhmään. Tästä voitaisiin siis tehdä se varovainen päätelmä, että kehittyvien markkinoiden arvostustaso tarjoaa yhä mahdollisuuden keskimääräistä parempiin tuottoihin.

Kommentoi
Ylös
>