Osakeanalyysit

Kehittyvien talouksien osakkeissa yhä kasvupotentiaalia

Viime vuoden kesästä alkanut kurssiralli on ollut amerikkalais- ja japanilaisosakkeiden juhlaa. Kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoiden nousu on jäänyt vaisummaksi. Pitkällä aikavälillä kehittyvien markkinoiden osakkeiden tuottopotentiaali on kuitenkin kehittyviä markkinoita parempi, uskoo ETF-rahastoja myyvän iSharesin sijoitusstrategi.

iSharesin ja Blackrockin päästrategi Russ Koesterich arvioi kehittyvien markkinoille ominaisten rakenteellisten ongelmien olevan syynä kehittyvien maiden osakeindeksien viime kuukausien alisuoriutumiselle. Tällainen rakenteellinen ongelma on esimerkiksi Kiinan asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen. Toinen syy alisuoriutumiselle on, etteivät kehittyneet markkinat ole kokeneet samanlaista pääomien virtaa osakemarkkinoille kuten esimerkiksi amerikkalaisilla osakemarkkinoilla on tapahtunut.

Pitemmällä aikavälillä löytyy kuitenkin painavia perusteita uskoa nimenomaan kehittyvien markkinoiden osakkeiden nousupotentiaaliin. Koesterich lista kolme perustetta:

1. Kehittyvien markkinoiden arvostustaso on selkeästi kehittyneitä markkinoita alhaisempi

Kehittyvien talouksien keskimääräinen hinta suhteessa kirja-arvoon (P/B) on nyt noin 1,5. Vastaavasti kehittyvien maiden vastaava arvostuskerroin on 1,8. USA:ssa osakkeiden hinnat suhteessa kirja-arvoon ovat peräti 2,15. P/E-kerroin on puolestaan kehittyvissä talouksissa keskimäärin 12, mikä on 30 prosenttia alhaisempi kuin kehittyvissä talouksissa keskimäärin.

Koesterichin mielestä arvostusero kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välillä on jossain määrin perusteltua, johtuen kehittyneiden talouksien yritysten paremmasta tuloskunnosta. Tämän hetken arvostusero on Koesterichin mielestä kuitenkin liian suuri.

2. Kehittyvien maiden fundamentit ovat hyvässä kunnossa

Kehittyvät taloudet tulevat jatkossakin kasvamaan nopeammin kuin vanhat teollisuusmaat, uskoo Koesterich. Lisäksi kasvu tulee jatkossa olemaan terveemmällä pohjalla kuin aiemmin. Kehittyvien talouksien helmasynti on ollut korkea inflaatio. Useissa kehittyvissä talouksissa – Intiaa lukuunottamatta – inflaatio on saatu viime aikoina pysymään tavoiterajojen sisäpuolella.

Kaiken lisäksi useilla kehittyvillä talouksilla ei ole taakkanaan massiivista velkataakkaa, kuten on tilanne useilla kehittyneillä länsimailla. Kehittyneiden talouksien bruttomääräinen valtionvelka on reilusti yli 100 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kehittyvissä talouksissa suhdeluku on vain 34 prosenttia.

3. Kehittyvien talouksien valuuttakurssit ovat alhaalla

Kehittyviin talouksiin sijoittamisen tuotto riippuu paitsi osakkeiden ztuottokehityksestä, myös paikallisvaluutan suhteellisesta kehityksestä verrattuna euroon. Brasiliaa lukuunottamatta useiden kehittyvien talouksien valuuttakurssi vaikuttaa aliarvostetulta suhteessa dollariin, Koesterich arvioi. Näin lienee myös suhteessa euroon.

Lähde: www.isharesblog.com

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös