Talouden trendit

Kotitalouksien ja yritysten luottojen kysyntä laskussa

Kotitalouksien kiinnostus erityisesti asuntolainoja kohtaan on hiipumassa. Yritysten kiinnostus puolestaan investointilainoihin on vaisua. Nämä selviävät Finanssialan Keskusliiton pankkibarometrista ja Tilastokeskuksen tuoreista luottokantatilastoista.

Tilastokeskuksen mukaan kotitaloudet nostivat uusia asunto- ja vapaa-ajanasuntoluottoja vuoden 2012 viimeisen neljänneksen aikana kaikkiaan vajaalla 5 miljardilla eurolla eli lähes 10 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna uudet asunto- ja vapaa-ajanasuntoluotot vähenivät euromääräisesti yli 9 prosenttia.

Kotitalouksien luottokanta oli kuitenkin kokonaisuudessaan joulukuun lopussa yhteensä 115 miljardia euroa, mikä on vajaat 5 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavan neljänneksen lopussa.

Kotitalouksien luottojen kysynnässä ei piristymisen merkkejä

Finanssialan Keskusliiton tuoreen pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat kotitalouksien luotonkysynnän olevan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä selvästi laimeampaa kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.  Kotitalouksien luotonkysynnän odotetaan myös jatkuvan heikkona seuraavalla vuosineljänneksellä.

Erityisesti asuntoluottojen kysyntä laimentuu kevään aikana suhteessa vuoden takaiseen tilanteeseen, pankinjohtajat arvioivat.

”Historiallisen matala korkotaso ja kuluttajien luottamuksen hienoinen kohentuminen eivät enää riitä piristämään kotitalouksien luotonkysyntää. Talouden heikko kasvu, työttömyyden nousu, lainamarginaalien leventyminen ja keskustelu asuntolainojen lainakatosta ovat todennäköisesti heikentäneet arvioita kuluttajien luotonkysynnästä”, toteaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen barometrin tuloksista.

Yritykset eivät tarvitse investointilainoja

Tilastokeskuksen mukaan yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille myöntämä luottokanta oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 78 miljardia euroa, josta antolainauksen osuus oli 71 miljardia. Yritystoiminnan luototus kasvoi kaikkiaan runsaat 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Finanssialan keskusliitto arvioi kuitenkin myös yritysten luotonkysynnän olevan heikompaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kuin vuosi sitten. Luotonkysynnän heikentymisen odotetaan kuitenkin hieman taittuvan kevään aikana.

Yritysten luotonkysyntä kohdistuu lähinnä rahoituksen uudelleenjärjestelyihin ja käyttöpääomatarpeiden kattamiseen, odottaa Finanssialan keskusliitto. Investointeja samoin kuin yrityskauppoja ja -järjestelyjä varten otettavien pankkiluottojen kysyntä sitä vastoin pysyy vähäisenä.

Kommentoi
Ylös
>