Osakeanalyysit

Metso suunnittelee jakautumista kahdeksi yhtiöksi

Konepajayhtiö Metso aikoo selvittää yhtiön Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintojen mahdollista eriyttämistä omaksi pörssiyhtiöksi. Yhtiön nykyiset Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio liiketoiminnot jäisivät nykyiseen yhtiöön. Sijoituspalvelutalo FIM suhtautuu suunnitelmaan myönteisesti.

Suunnitellun järjestelyn tarkoituksena on auttaa molempia yhtiöitä hyödyntämään omia vahvuuksiaan asiakasteollisuuksissaan nopeammin ja tehokkaammin.

Metson hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen sanoo, että Metso on määrätietoisesti kehittänyt liiketoimintojaan viime vuosien ajan pisteeseen, jossa siirtyminen seuraavaan kehitysvaiheeseen olisi luontevinta toteuttaa erillisinä yhtiöinä.

Jakautumisella kaksi pörssiyhtiötä

Metson hallituksen tavoitteena on saattaa selvitysvaihe päätökseen ja julkistaa lisätietoja mahdollisesta eriyttämisestä vuoden 2013 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

Käytännössä kaksi yhtiötä syntyisi jakautumisena (osakeyhtiölaissa määritelty osittaisjakautuminen), jonka jälkeen uudella yhtiöllä olisi sama omistusrakenne kuin Metsolla ja se olisi siitä täysin riippumaton ilman ristiinomistusta uuden yhtiön ja Metson välillä.

Jakautumisen toteutuessa Metson osakkeenomistajien omistus yhtiössä säilyisi muuttumattomana. Lisäksi Metson osakkeenomistajat saisivat jakautumisvastikkeena Metson osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa uuden yhtiön osakkeita.

Jakautumisen odotettaisiin toteutuvan ja listauksen uuden yhtiön osakkeilla alkavan ennen vuoden 2013 loppua.

Metson merkittävät osakkeenomistajat (Solidium, Cevian Capital, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ovat ilmaisseet tukensa hallituksen päätökselle aloittaa strategiaselvitys mahdollisesta jakautumisesta.

Jakautumisen hyödyt

“Molemmat yhtiöt ovat vahvoja maailmanlaajuisia toimijoita, joilla on vankka asema omissa asiakasteollisuuksissaan. Yhtiöillä on erilaiset kasvustrategiat ja eriyttämisellä haemme vauhtia strategian toteuttamiseen. Lisäksi selkeämmät liiketoimintarakenteet parantavat fokusta ja nostavat tavoitetasoja.”, sanoo Jukka Viinanen

Sijoituspalvelutalo FIM kommentoi jakautumissuunnitelmaa aamukatsauksessaan. FIM:n mukaan Metso on selvittänyt jakautumismahdollisuutta jo kahdesti aiemmin, mutta päätynyt tuolloin kuitenkin pitämään yhtiön yhtenä kokonaisuutena. Tällä kertaa FIM arvioi yhtiön vievän suunnitelman kuitenkin läpi.

”Pidämme uutista positiivisena, sillä uudessa rakenteessa yhtiön hyvinkin eriluonteisten liiketoimintojen arvo tulee paremmin esille sijoittajien saadessa selkeämmän kuvan uusien yhtiöiden strategiasta ja potentiaalista.”, FIM kertoo. FIM:n suositus Metsolle on lisää.

Uusien yhtiöiden hinnoittelu ja arvostustaso saattaa jakautumisen jälkeen muodostua pörssissä erilaiseksi, sillä uusien yhtiöiden kasvunäkymät ovat erilaiset. Metsoon jäävien kaivos-, maarakennus- ja automaatioliiketoimintojen kasvunäkymät ovat hyvät. Uuden yhtiön massa- ja paperitoimintojen näkymät sen sijaan ovat hiipumassa, koska paperiteollisuuden kapasiteetti on globaalisti vähentymässä.

Kommentoi
Ylös
>