Sijoitusstrategiat

Milloin on aika myydä osakkeet?

Useille sijoittajille osta ja pidä –tyylinen sijoitusstrategia on helpoin ja selkein tapa omistaa osakkeita. Kuitenkin tässäkin sijoitustyylissä on syytä pitää mielessä, että vastaan voi tulla tilanne jolloin yhtiön osakkeet kannattaa laittaa myyntiin.

Mitkä ovat ne varoittavat signaalit joiden perusteella osakkeet on syytä myydä pois? Aktiivisesti sijoituskohteilla kauppaa käyvät treidaajat ovat luoneet omat sääntönsä osakkeiden myymiselle. Pitkäjänteistä sijoittamista harjoittavalle sijoittajalle treidaajien säännöt ovat kuitenkin useinmiten tarpeettomia – ne johtavat vain liian tiheään kaupankäyntiin ja liian suuriin kaupankäyntikuluihin. Sen sijaan on olemassa muita yksinkertaisia sääntöjä, joiden perusteella myynnit voidaan ajoittaa.

Ohessa neljä yksinkertaista sääntöä osakkeiden myymiselle.

Tekijät jotka saivat sijoittajan ostamaan osaketta, ovat muuttuneet dramaattisesti

Sijoittaja on saattanut ostaa osaketta esimerkiksi siitä syystä, että yhtiö on lanseerannut markkinoille uuden loistavan tuotteen tai yhtiö on rekrytoinut maineikkaan toimitusjohtajan. Arvosijoittaja on saattanut ostaa yhtiötä sen alhaisen arvostuskertoimen johdosta.

Jos näiden esimerkkien mukainen tilanne muuttuu, on syytä harkita yhtiön osakkeiden myyntiä. Esimerkiksi kilpailija lanseeraa markkinoille paremman tuotteen, maineikas toimitusjohtaja irtisanoutuu tai arvostustaso nousee niin korkeaksi, ettei yhtiö ole enää arvoyhtiö.

Vaaran paikka piilee siinä, että sijoittajilla on toisinaan paha tapa yrittää selittää huonot uutiset parhain päin. Myös yhtiö itse yrittää usein selitellä huonoja uutisia myönteisemmiksi kuin mitä ne ovat.

Vaikeinta on muuttuneen tilanteen myöntäminen silloin kun sijoitus on tullut tappiolliseksi. Tappiollisuuden ei kuitenkaan pitäisi koskaan olla selitys myynnin välttämiselle. Osakkeen pitäminen salkussa tulee perustua vain nykyhetken ja tulevaisuuden tosiasioille, ei toteutuneille tappioille.

Yhtiö on nyt huomattavasti arvokkaampi kuin sen kilpailijat/verrokit

Osakesijoittajan tulee aina luoda käsitys sijoittamansa yhtiön todellisesta arvosta. Kun yhtiön markkina-arvo nousee tuohon todelliseen arvoon, on se yleensä hyvä peruste myydä yhtiön osakkeet.

Yksinkertaisin tapa hankkia käsitys yhtiön arvosta on verrata sitä kilpailijoihin/verrokkeihin. Esimerkiksi yhtiön P/E-kerrointa (tai muuta arvostuskerrointa) voidaan verrata kilpailijoihin.

Verrokkeihin vertailussa on syytä kuitenkin tiedostaa, että arvostuskerrointa tulisi verrata mieluiten yhtiöihin joilla on samanlainen tuloksentekokyky (esim. oman pääoman tai sijoitetun pääoman tuotto) ja samanlaiset kasvunäkymät. Täydellistä vertailua ei voida koskaan tehdä, mutta verrokkeihin vertaaminen antaa kuitenkin suuntaa yhtiön todellisesta arvosta.

Stop-loss  –taso lähestyy nopeasti

Monet sijoitusammattilaiset ovat sitä mieltä että sijoituskohteen markkina-arvon laskiessa on parempi ottaa vastaan pienet tappiot kuin jättää tappiollinen sijoituskohde vuosikausiksi salkkuun. Tappioiden rajaamiseen käytetään ns. stop-loss –myyntitoimeksiantoa.

Stop-loss tarkoittaa suomeksi (hieman ontuvasti) tappion pysäytystä. Se tarkoittaa arvopaperin myyntitoimeksiantoa, jossa sijoittaja asettaa sijoituskohteen myyntihinnan nykyisen markkinahinnan alapuolelle. Toimenpiteellä sijoittaja pyrkii varmistamaan jo saadut voitot tai mikä tärkeämpää, estämään tappioiden kasvu jos osakkeen arvo laskee nopeasti.

Kun osakkeen arvo lähtee laskuun, on sille usein hyvä syy. Asettamalla osakkeelle stop-loss  –tason, sijoittaja varmistaa etteivät tappiot kasva tällaisissa tilanteissa kohtuuttomiksi. Usein stop-loss  -taso asetetaan 10 – 20 prosenttia alle osakkeen sen hetkisen markkina-arvon.

Usein suuret tappiot syövät koko sijoitussalkun tuottoa kaikkein tehokkaimmin, ja siksi stop-loss -tason pitäminen on yksinkertainen ja tehokas tapa tappioiden kontrolloimiseen.

Sijoittajan elämäntilanteen muutos

Iän karttuessa pyrkivät monet sijoittajat vähentämään sijoitussalkun riskisyyttä. Monet ajattelevat, että vanhempana on syytä varmistaa salkun arvon säilyminen, ei enää suurien tuottojen tavoittelu suurella riskillä.

Muuttuneessa elämäntilanteessa on salkun sijoituskohteita syytä tarkastella kriittisesti. Onko salkussa mahdollisesti jokin sellainen kovan tuottopotentiaalin omaava kasvuosake, johon liittyy myös suuria riskejä? Sopiiko tällainen osake enää osaksi tavoitellun sijoitussalkun tuotto/riski –profiilia? Sijoitussalkun allokaatio eli eri omaisuuslajien osuus on siis syytä päivittää vastaamaan sijoittajan tavoitteita.

Lähde: www.investinganswers.com

Kommentoi
Ylös
>