Sijoittajan verotus

Näin osinkojen verotus muuttuu

Hallitus laskee yritysverotusta 20 prosenttiin nykyisestä 24,5 prosentista. Vastapainoksi osinkojen verotusta kiristetään selvästi.

Kataisen hallitus sopi 21.3.2013 pitämässään kehysriihessä merkittäviä muutoksia yritysverotukseen. Muutokset koskevat myös sijoittajia, sillä sekä yritysten voittojen että osinkojen verotukseen on tulossa muutoksia. Ohessa tiivistettynä sijoittajan kannalta oleellisimmat veromuutokset.

Osingot pörssiyhtiöstä

Yksityishenkilön saamasta pörssiosingosta 100 prosenttia on veronalaista pääomatuloa vuoden 2014 alusta lähtien. Tällä hetkellä pääomatulojen veroprosentti on 30 ja 50 000 euroa ylittävältä osalta 32.

Hallitus sopi kehysriihessä myös, että progressiorajaa alennetaan 50 000 eurosta 40 000 euroon vuoden 2014 alussa. Osinkojen progressio tarkoittaa sitä, että pääomatulojen ylittäessä progressiorajan, pääomatulon veroprosentti nousee.

Tähän asti tavallisen osakesäästäjän saama osinko on ollut osittain verovapaata ja osittain verotettavaa pääomatuloa. Yksityishenkilön saamasta osingosta 70 prosenttia on ollut veronalaista pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa.

Osingosta menevän veron määrä on siis tähän asti ollut joko 21 tai 22,4 prosenttia. Nyt siis osinkojen verotus nousee 30 tai 32 prosenttiin.

Pörssiyhtiöiden tuloksesta vähemmän jaettavaa omistajille

Sijoittajien kannalta oleellista ei ole pelkästään osinkoverojen muutos, vaan myös se kuinka paljon pörssiyhtiöiden tuloksesta jää jaettavaa verojen jälkeen. Nykyisellä yritysveroprosentilla yhtiön voitoista jää piensijoittajalle käteen noin 60 prosenttia, jos koko tulos jaetaan osinkoina (ks. taulukko alla).

Esimerkki osinkoverojen muutoksestaNykytilanne Uusi tilanne
Tulos ennen veroja (meur)100100
Tulovero2520
Osingoista maksettava pääomavero1624
Osinkoina jaettava tulos verojen jälkeen6056
Verovapaa osuus tuloksesta60 %56 %

 

Kun nyt siis yritysvero laskee 20 prosenttiin nykyisestä 24,5 prosentista ja osinkojen verovapaa osuus poistetaan, jää yhtiön tuloksesta verovapaata jaettavaa noin 56 prosenttia.

Osingot listaamattomasta yhtiöstä

Osinkotulot verotetaan hallituksen päätöksen mukaisesti jatkossa aina pääomatulona. Listaamattomista yrityksistä saatujen osinkojen 60 000 euron verovapaa raja siis poistuu.

Osingoista on 25 prosenttia veronalaista ja 75 prosenttia verotonta siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan (8) prosentin vuotuista tuottoa. Ylimenevä osa on kokonaan veronalaista pääomatuloa. Muutokset astuvat voimaan vuoden 2014 alussa.

Tähän asti osinko on ollut verovapaata tuloa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua yhdeksän prosentin vuotuista tuottoa vastaavaan määrään asti silloin, kun osingonsaajana on yksityishenkilö tai kuolinpesä. Verovapaiden osinkojen yhteenlaskettu vuotuinen enimmäismäärä verovelvollisella on 60 000 euroa. Tämän rajan ylittävältä osalta 9 prosentin tuoton mukaan lasketusta pääomatulo-osingosta 70 % luetaan saajalleen pääomatulona verotettavaksi ja loppuosa eli 30 % on verovapaata tuloa.

Lähde: Veronmaksajain keskusliitto

Kommentoi
Ylös
>