Asunnot ja kiinteistöt

RAKLI: Vuokra-asuntomarkkinoiden tilanne katastrofaalinen

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI:n maaliskuussa toteutetun vuokra-asuntobarometrin tulokset antavat synkän kuvan Suomen vuokra-asuntomarkkinoiden nykytilanteesta.

RAKLI:n mukaan talorakentamisen määrä vähenee pääkaupunkiseudulla edelleen. Toimitilakohteille on haettu melko paljon rakennuslupia, mutta hankkeiden käynnistyminen on epävarmassa talous- ja rahoitustilanteessa viivästynyt. Kiinteistömarkkinoilla kiinnostus suuntautuu edelleen prime-kohteisiin, erityisesti Helsingin keskustaan.

Niin sanottu normaali ARA-vuokra-asuntotuotanto laski pääkaupunkiseudulla viime vuonna lähes tuhannella asunnolla jääden vain 340 asuntoon, RAKLI kertoo tiedotteessaan. Tämä heikentää entisestään alueen liian vähäistä vuokra-asuntojen tarjontaa.

Ongelmia asuntomarkkinoilla riittää

Ongelmia aiheuttavat vuokra-asuntobarometrin vastaajien mukaan eniten tonttien ja rahoituksen huono saatavuus sekä rakentamismääräykset ja –kustannukset.

Vuokra-asuntobarometrin mukaan asuntoinvestointeja lisäävien vastaajien määrä on viime keväästä alkaen vähentynyt. Rahoituksen saatavuus on barometrin mukaan heikentynyt vuoden takaisesta tilanteesta radikaalisti.

RAKLI:n vuokra-asuntobarometrin vastaajat näkevät myös, että rakentamismääräykset vaikeuttavat vuokra-asuntorakentamista huomattavasti. Liki 80 prosenttia sanoo, että nämä vaikeuttavat rakentamista joko jonkin verran tai merkittävästi.

RAKLI:n suhdannetiedotteesta käy myös ilmi, että tällä hetkellä urakkahinnat ovat laskussa, eivätkä seuraa rakennuskustannusten nousua, mikä on merkki urakoitsijoiden lisääntyvästä kilpailusta. Muun Suomen rakentamisen vähentyessä rakentajia on siirtynyt pääkaupunkiseudulle.

Julkinen rakentaminen elpyy pääkaupunkiseudulla

Julkisessa rakentamisessa alkuvuosi näyttää hiljaiselta. Loppuvuodesta tilanne kuitenkin kohentuu pääkaupunkiseudulla, kun useiden julkisten palvelurakennusten rakentaminen käynnistyy, RAKLI arvioi. Näitä ovat muun muassa Kehäradan ja Länsimetron asemat.

Toimitila- ja teollisuusmarkkinoilla taloustilanteen epävarmuus ja ongelmat rahoituksen saatavuudessa näkyvät hiljaisuutena.

Kiinteistösijoitusmarkkinoilla alkoi vuonna 2012 myönteinen kehitys, kun kauppojen määrä kasvoi lähes viidenneksellä. RAKLI huomauttaa, että taantumassa kiinteistöt ovat olleet vakaa ja turvallinen sijoituskohde. Kokonaistuottotaso on asettunut kuuteen prosenttiin. Matalin tuottotaso, 4,9 prosenttia, oli toimistokiinteistöissä, jotka edustavat kaupallisen kiinteistömarkkinamme suurinta yksittäistä sijoitusmuotoa.

Parhaat tuotot, 8,6 prosenttia, saatiin asuntosijoituksista. Vuokramarkkinoilla Helsingin keskustan erityisasema korostuu edelleen. Siellä toimistovuokrat nousivat, kun ne muualla ovat pysyneet ennallaan tai laskeneet.

Kommentoi
Ylös
>