Osakeanalyysit

Sijoitusyhtiö Panostajan tulos painui tappiolle

Listaamattomiin pk-yrityksiin keskittyvän sijoitusyhtiö Panostajan liikevoitto painui tappiolle. Tulevaisuuden näkymiä varjostaa yhtiön enemmistöomistus Takoma, jonka tilaukset ovat ennätysalhaalla.

Ensimmäisen kvartaalin liikevoitto (marraskuu 2012 – tammikuu 2013) oli 0,7 miljoonaa euroa pakkasella. Vielä edellisellä tilikaudella liikevoittoa kertyi 1, 2 miljoona euroa.

Vaikka Panostajan ensimmäinen neljännes on tyypillisesti tilikauden heikoin, ei liiketoiminnan kehitys katsausaikana vastannut odotuksia. Liikevoittoa heikensi yhtiön mukaan erityisesti teknologiateollisuuden segmenttien heikentynyt kysyntä. Myös yleinen taloudellinen tilanne ja ilmapiiri olivat ensimmäisen neljänneksen aikana haastavia, Panostajan tilinpäätöstiedotteessa kerrotaan.

Takoman näkymät sumuiset

Haasteena on erityisesti Panostajan pitkäaikainen enemmistöomistus Takoma, josta Panostaja omistaa 63 prosenttia. Takoma -segmentin liikevaihto heikkeni 7,7 miljoonasta eurosta 5,5 miljoonaan euroon, ja liiketappio kasvoi -0,5 miljoonasta eurosta -1,0 miljoonaan euroon. Takoma on merkittävä tekijä Panostajan tuloksen kannalta.

Takoman tulevaisuuden näkymätkään eivät vaikuta lupaavilta. Alkutilikauden aikana tilauksien määrät ja laskutus ovat olleet Panostajan mukaan ennätyksellisen alhaiset. Nykyiset asiakkaat eivät tarjoa enää riittävää markkinapotentiaalia eivätkä pysty takaamaan riittävää kuormitusta Takoman kapasiteetille.

Katsauskauden lopussa Takoman tilauskanta heikkeni 8,6 miljoonaan euroon, vertailukauden 12,2 miljoonasta eurosta.

”Teknologiateollisuuden ennustettavuuden haasteet tai näkymien muuttuminen vielä heikommaksi voivat aiheuttaa konserniliikearvojen alaskirjaustarpeita ja erityisesti Takoman liiketoimintaympäristössä on epävarmuus jatkunut eikä asetettuihin tavoitteisiin ole päästy”, Panostaja kertoo.

Näkymät ja arvostustaso

Panostaja säilyttää kaikesta huolimatta tulosohjauksen ennallaan. Loppuvuonna odotettavissa olevan talouden piristymisen myötä yhtiö uskoo kehityksen paranevan lopputilikauden aikana. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja liikevoiton paranevan tilikaudella 2013.

Panostajan markkina-arvo pörssissä on ollut pitkään laskussa. Vuoden 2011 alusta kurssi on laskenut yli 40 prosenttia. Siitä huolimatta yhtiön markkina-arvo suhteessa kirja-arvoon on peräti 1,45 kertainen. Sijoitusyhtiölle kyseistä arvostusta voidaan pitää yhtiön tuloskuntoon ja enemmistöomistusyhtiö Takoman tulevaisuuden näkymiin suhteutettuna haastavana.

Kommentoi
Ylös
>