Markkinakommentit

Analyytikoiden pessimismi euro-osakkeisiin kasvussa

Factsetin keräämien tietojen mukaan analyytikoiden myyntisuositukset eurooppalaisille osakkeille ovat olleet selvästi kasvussa alkuvuodesta.

Sijoitusammattilaisten osakesuosituksia pidetään usein ylioptimistisina. Koska myyntipuolen analyytikoiden motiivina on saada lisää asiakkaita ja pääomia edustamiensa yhtiöiden sijoitusrahastoihin, saattavat suosituksetkin painottua enemmän osto- kuin myyntisuosituksiin.

Viime aikojen ikävät uutiset Italiasta ja Kyprokselta lienevät nyt kuitenkin syynä siihen, että analyytikoiden suositukset eurooppalaisille osakkeille ovat painumassa enemmän myyntipuolelle.

Factsetin keräämien tietojen mukaan nimittäin useiden MSCI Europe –indeksin toimialojen viimeaikaiset suositusten muutokset ovat olleet myyntisuosituksia.

Eniten analyytikoiden pessimismi on kasvanut hyödykesektorilla. Myyntisuositusten kasvu eurooppalaisissa hyödykesektorin osakkeissa oli Factsetin keräämien tietojen mukaan tammi – maaliskuussa oli peräti 31,3 prosenttia. Vastaava ostosuositusten kasvu oli vain 6,9 prosenttia.

Myös Materiaali- ja Energiasektorilla osakkeiden myyntisuositukset kasvoivat selvästi enemmän kuin ostosuositukset.

Eniten ostosuositukset kasvoivat informaatioteknologian toimialan yrityksissä. Analyytikoiden ”osta”-suositukset kasvoivat ko. toimialan eurooppalaisissa osakkeissa 10,2 prosenttia. Toisaalta myös myyntisuositukset kasvoivat 7,8 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>