Osakeanalyysit

EU-parlamentin päästökauppapäätös syö Fortumin tulosta

EU-parlamentti hylkäsi komission ehdotuksen, joka olisi nostanut päästöoikeuksien hintaa ja vauhdittanut päästökauppaa. Päätöksestä kärsivät ympäristön lisäksi myös Fortumin osakkeen omistajat.

Komissio ajoi läpi parlamentissa direktiiviä, joka olisi lykännyt EU:n huutokaupasta päästöoikeuksia vuosilta 2013 – 2020. Lykättävät oikeudet olisi myyty vasta vuosikymmenen lopulla.

EU:n päästökaupassa yritykset ostavat oikeuksia hiilidioksidipäästöihin. Päästökaupan tarkoituksena on hillitä päästöjä ja tehdä eurooppalaista energiantuotannosta ekologisesti kestävämpää.

Päätös pettymys Fortumin osakkeenomistajille

EU-parlamentin päätös hylätä komission ehdotus on kylmä suihku Fortumin kaltaisille vähäpäästöisiä energiantuotannon muotoja käyttäville energiayhtiöille. Korkea päästöoikeuden hinta olisi Fortumin etu, koska sen energiantuotannosta suuri osa tapahtuu ydin- ja vesivoimalla.

Päästöoikeuden halventuva hinta vaikuttaa pohjoismaiden sähkömarkkinoiden johdannaisten hintoihin alentuvasti ja sitä kautta se vaikuttaa Fortumin tuloskuntoon negatiivisesti. Taloussanomien mukaan Fortum on suojannut osan sähkön tukkumyynnistään lähivuosina selvästi korkeammalle tasolle kuin mitä markkinat nyt johdannaisten perusteella ennustavat.

Oliko markkinoiden reaktio oikea?

Fortumin osakekurssi lähti parlamentin päätöksen jälkeen selvään laskuun. Sijoituspalvelutalo FIM on arvioinut, että yhden euron muutos päästöoikeuden hinnassa vaikuttaa noin neljä senttiä Fortumin osakekohtaiseen tulokseen.

Uuden Suomen mukaan päästöoikeuden hinta on ollut korkeimmillaan yli 35 eurossa tonnilta, mutta alkuvuonna 2013 hinta on painunut alle 5 euroon tonnilta.  EU-parlamentin päätöksen jälkeen hiilidioksiditonnin hinta putosi yli 40 prosenttia ja päätyi noin 2,6 euroon.

Mikäli FIM:n laskelmat pitävät paikkansa, tulisi parlamentin päätöksestä aiheutuneen päästöoikeuden 40 prosentin hinnan laskun vaikuttaa Fortumin osakekohtaiseen tulokseen noin 0,07 euroa, mikä on noin 4,6 prosenttia vuoden 2012 osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortumin kurssi laski tiistaina 16.4. noin 7,5 prosenttia. Markkinoiden reaktio vaikuttaisi siis edellä mainituilla oletuksilla oikeansuuntaiselta.

Mutta toisaalta: Talouden tulkki -blogin ylläpitäjä Jouko Marttila kiinnittää tässä yhteydessä huomiota pörssiyhtiön tiedonantovelvoitteisiin. ”Jos parlamentin päästökauppapäätöksellä olisi markkinoiden reaktioita vastaavaa olennaista vaikutusta Fortumin markkina-arvoon, yhtiön olisi pitänyt arvopaperimarkkinalain nojalla kertoa siitä sijoittajille välittömästi pörssitiedotteella”, Marttila kirjoittaa blogissaan.

Kommentoi
Ylös
>