Osakeanalyysit

Handelsbanken nostaa Huhtamäen tavoitehintaa

Handelsbanken nostaa Huhtamäen tavoitehinnan 16,5 euroon aiemmasta 15 eurosta. Huolimatta Huhtamäen osakkeen vahvasta toteutuneesta kasvusta, näkee Handelsbanken osakkeessa yhä kasvuvaraa.

Handelsbanken odottaa kuluttajapakkausvalmistaja Huhtamäen orgaanisen myynnin kasvun yltävän 2013 – 2015 noin 3-5 prosenttiin.

Euroopan markkinoilla Huhtamäen kehitys on vaisua. Handelsbankenin mukaan kuitenkin kehittyvien markkinoiden ja Pohjois- Amerikan kasvu sekä vahvalla kassavirralla rahoitettujen yritysostojen tuomat skaalaedut riittävät kompensoimaan Euroopan tilannetta.

Pankin mukaan Huhtamäki voisi yltää 3 miljardin liikevoittotavoitteeseen ja liikevoittomarginaalin kohoavan viime vuoden 7 prosentista 7,9 prosenttiin vuonna 2015.

Tulostavoitetta edistävät Foodservice- ja Films-segmenttien paranevat marginaalit. Lisäksi viime aikoina ilmoitettujen tehostamistoimien jatkoksi Handelsbanken odottaa lisää kustannussäästöjä ja volyymin kasvua. Yhtiön tavoittelema vuosittainen kustannussäästö on noin 6 milj. euroa ja ne toteutuvat pääosin vuonna 2014.

Yhtiön kassavirta, tuotot ja marginaalien kasvu viimeisten viiden vuoden aikana on ollut nopeampaa kuin kilpailijoilla, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan. Huhtamäen liikevoitto kasvoi merkittävästi vuonna 2012. Liikevoitto oli 162 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli ollut 121 miljoonaa euroa.

”Myös tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, joten uskomme yhtiön matalan arvostuksen kilpailijoihin nähden kohoavan. Nostimme osakekohtaisten tuottojen ennustetta ja osakkeen tavoitehintaa ja pidimme suosituksen ennallaan”, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan. Handelsbankenin suositus Huhtamäen osakkeelle on ”lisää”.

Huhtamäki arvioi tilinpäätöstiedotteessaan, että yhtiöllä on edelleen mahdollisuus kannattavaan kasvuun vuonna 2013.

Huhtamäen osake on noussut vuoden aikana lähes 42 prosenttia. Siitä huolimatta Handelsbanken uskoo, että osakkeessa on vielä jonkin verran nousuvaraa.

Kommentoi
Ylös
>