Raaka-aineet

Kullan arvo romahtaa – tässä syyt

Kullan hinta on romahtanut alhaisimmalle tasolleen kahteen vuoteen. Kullan syyskuun 2011 arvosta on sulanut jo lähes 30 prosenttia. Miksi kullan hinta laskee?

Kullalla on sijoittajille kaksi merkitystä. Ensinnäkin kulta toimii turvasatamana epävarmoina aikoina, ja toiseksi, sen ajatellaan toimivan suojana rahan arvon heikentymistä eli inflaatiota vastaan.

Näistä syistä varsinkin jälkimmäinen, eli inflaatiopaineiden hellittäminen on asiantuntijoiden mukaan syy kullan hinnan viimeaikaiselle laskulle.

Gold Price in US Dollars Chart

Miksi siis inflaatio-odotukset laskevat?

Paradoksaalisesti Kiinan talouskasvun hiipuminen ja USA:n talouskasvun voimistuminen laskevat molemmat inflaatiopaineita. Miten tämä on selitettävissä?

Asiantuntijoiden mukaan Kiinan talouskasvun hiipuminen vähentää hyödykkeiden kysyntää maailmanmarkkinoilla. Kiina ilmoitti tammi-maaliskuun talouskasvun jääneen 7,7 prosenttiin, kun ekonomistit olivat odottaneet 8 prosentin talouskasvua.

USA:n talouskasvun voimistuminen puolestaan vähentää maan keskuspankin Fedin tarvetta uusiin kvantitatiivisiin elvytyksiin. Eli siis ne USA:n keskuspankin rahapoliittiset elvytystoimet, joiden on pelätty aiheuttavat rahan arvon heikentymistä, olisivat jatkossa vähentymässä.

Kun siis inflaatiopaineet laskevat kahdessa maailman suurimmassa kansantaloudessa, ei sijoittajilla ole tarvetta suojautua rahan arvon heikentymistä vastaan kultasijoituksilla.

Inflaatiopaineiden keventymisen lisäksi kullan hintaa laskevat luultavasti huhut, joiden mukaan Kypros keräisi lisävaroja kultavarantojaan myymällä.

Kommentoi
Ylös
>