Talouden trendit

Milloin pörssiyhtiön on annettava tulosvaroitus?

Tulosvaroitukset herättävät aina sijoittajien mielenkiinnon, sillä usein niissä ilmoitetaan seikoista jotka tulevat useille sijoittajille yllätyksenä.

Osakekurssit myös usein selkeästi reagoivat tulosvaroituksiin. Mistä tulosvaroituksessa on tarkalleen ottaen kyse?

Tulosvaroituksella tarkoitetaan yhtiön tekemää korjausta sen aikaisemmin julkistamaan tulosennusteeseen.

Pörssiyhtiön on annettava tulosvaroitus, jos yhtiön tulos tai taloudellinen asema kehittyy ennakoitua paremmin tai huonommin tai jos yhtiön tulevaisuudennäkymät muuttuvat aiemmin ennakoidusta. Tulosvaroitus on siten muutos yhtiön aiemmin julkistamaan arvioon. Tulosvaroitus on siis annettava myös silloin, jos tulosennuste muuttuu aiemmin arvioitua parempaan suuntaan. Tällöin kyseessä on niin sanottu positiivinen tulosvaroitus.

Tulosennusteen antaminen on pakollista kaikille pörssiyhtiöille.

Tulosvaroitus on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä. Se tulee siis julkistaa sen jälkeen, kun muutos on käynyt todennäköiseksi ja yhtiön toimitusjohtaja tai yksikin hallituksen jäsen on saanut asiasta tiedon.

Finanssivalvonnan mukaan tulosvaroituksen tarkoituksena on esimerkiksi turvata yleinen luottamus arvopaperimarkkinoiden tehokkaaseen toimintaan ja estää sisäpiiritiedon väärinkäyttö. Eli siis sen avulla pyritään varmistamaan, että sijoittajat ovat tasavertaisessa asemassa – kaikkien sijoittajien on saatava tasapuolisesti riittävät tiedot arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista.

Tulosvaroituksen tekemättä jättäminen eli arvopaperimarkkinoita koskevan tiedonantovelvollisuuden laiminlyöminen on rikos.

Suomalaista tulosvaroituskäytäntöä on kritisoitu muun muassa siitä, että se sallii tulosvaroituksen antamisen liian lähellä osavuosikatsauksen julkistamista.

Esimerkiksi Kauppakamari on edellyttänyt karenssipäiviä tulosjulkistuksessa. ”Tulosjulkistusta edeltäville päiville on tarpeen saada karenssi, jona aikana tulosvaroituksen antamista ei pääsääntöisesti edellytettäisi, kun tulos kuitenkin täydellisempänä julkistetaan lähipäivinä”, toteaa Kauppakamari Finanssivalvonnalle antamassaan lausuntopyynnössä.

Kauppakamarin mielestä juuri ennen osavuosikatsausta ei pääsääntöisesti pitäisi vaatia tulosvaroitusta, ellei kyseessä ole poikkeuksellisen merkittävä seikka.

Lähteet:
Finanssivalvonta.fi
Kauppakamari.fi
Nettilaki.com

Kommentoi
Ylös
>