Sijoittajan verotus

Näin hallitus täsmensi osinkojen verotuspäätöstään

Hallitus tarkensi aiemmin kehysriihessä laatimiaan osinkoveropäätöksiään. Uudessa päätöksessä pörssisijoittajien osinkojen verotus kiristyy aiemmin suunniteltua vähemmän.

Hallituksen alkuperäinen esityksen mukaan yksityishenkilön ja kuolinpesän saamasta pörssiosingosta olisi ollut 100 prosenttia veronalaista pääomatuloa vuoden 2014 alusta lähtien.

Uuden 4.4. päätetyn linjauksen mukaan yksityishenkilön ja kuolinpesän saamasta pörssiosingosta olisikin vain 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa vuoden 2014 alusta lähtien.

Tällä hetkellä pörssiosingoista on veronalaista 70 prosenttia. Uusi päätös on siis kompromissi nykyisen ja aiemmin kehysriihessä päätetyn pörssiosinkojen veronalaisuuden väliltä. Uudessa päätöksessä hieman kevennetään pörssisijoittajille suunniteltua lisäverorasitusta osingoista.

Listaamattomista yrityksistä saatuja osinkotuloja verotetaan aina pääomatulona ja yrityksistä saatujen osinkojen 60 000 euron verovapaa raja poistuu, kuten jo aiemmin kehysriihessä päätettiin.

Uudessa päätöksessä kuitenkin listaamattomista yhtiöistä saaduista osingoista on 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan (8) prosentin vuotuista tuottoa ja on enintään 150 000 euroa. Ylimenevästä osasta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa.

Hallituksen alkuperäisen 21.3. kehysriihessä tehdyn päätöksen mukaan listaamattomista yhtiöistä saaduista osingoista olisi ollut 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan (8) prosentin vuotuista tuottoa ilman ylärajaa. Ylimenevästä osasta 100 prosenttia olisi ollut veronalaista pääomatuloa.

Hallituksen korjaukset osinkoverotukseen ovat Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtajan Teemu Lehtisen mukaan oikeansuuntaisina.

”Suurin ongelma hallituksen alkuperäisessä esityksessä oli pörssiyhtiöistä saatavien osinkojen verotuksen perusteeton ja raju kiristäminen. Pörssiosinkojen veronkiristys höylättiin nyt puoleen, mikä on askel oikeaan suuntaan”, Lehtinen sanoi Veronmaksajain Keskusliiiton lehdistötiedotteessa.

Lehtisen mukaan hallituksen uuden linjauksen myötä myös listaamattomien ja listattujen yhtiöiden jakamien osinkojen verotus yhtenäistyy suurten osinkojen osalta, kun 150 000 euroa ylittäviin listaamattomien yhtiöiden osinkoihin kohdistuu sama verotus kuin pörssiosinkoihinkin.

Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto

Kommentoi
Ylös
>