Raaka-aineet

Öljyn hinta saattaa kaksinkertaistua

Öljyhuipun tutkimiseen erikoistunut järjestö Association for the Study of Peak Oil&Gas, ASPO Finland varoittaa, että öljystä saattaa tulla pula ja hinta kaksinkertaistua jo tällä vuosikymmenellä, kertoo Yle. Sijoittajalle tämä trendi tarjoaa mahdollisuuksia.

Kansainvälisen Energiajärjestön (IEA) mukaan öljyntuotantoa ei pystytä kasvattamaan samassa tahdissa kehittyvien talouksien kysynnän kanssa.

”Kiinassa ja Intiassa ihmiset pääsevät öljynkulutuksen makuun ja ovat hankkimassa ensimmäisiä autojaan. Öljyn tarjonta ei pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään. Seurauksena on öljynhinnan voimakas nouseminen”, sanoo ASPO Finlandin asiantuntija Harri Paloheimo Ylen haastattelussa.

Teollisuusmaiden tuontiöljy vähenee rajusti

Vaikka öljy ei lopu maankuoresta, niin helposti porattavan ja halvan öljyn aika on ohi, väittää ASPO. Järjestön mukaan paljon puhutut liuske-esiintymät ja arktisen alueen öljy helpottavat tilannetta, mutta todennäköisesti oletettua vähemmän.

ASPO Finlandin mukaan Ruotsissa Uppsalan yliopiston öljyhuippututkijat ovat laskeneet, että vuosina 2005 – 2010 vallinneiden trendien jatkuessa vauraiden teollisuusmaiden markkinoille päätyvän tuontiöljyn määrä vähenisi vuosikymmenen loppuun mennessä jopa 42 prosenttia, kertoo Yle.

Öljystä maksettava hinta voi jopa kaksinkertaistua samassa ajassa.

Öljyn on talouden voiteluaine, sillä lähes kaikkien hyödykkeiden tuottamiseen tai kuljettamiseen tarvitaan öljyä.  Mustan kullan radikaali hinnan nousu iskisi siten pahasti kansantalouksien talouskasvuun. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF laskee OECD-maiden bruttokansantuotteen supistuvan 1 – 1,5 prosenttia, mikäli öljy kallistuu 50 prosenttia. Jo tämä olisi myrkkyä kansantaloudelle ja kuluttajan kukkarolle.

Miten sijoittaja voi hyötyä öljyn kallistumisesta?

Sijoittajille öljyn kallistuminen tarjoaa kuitenkin mahdollisuuksia. Öljypula ja hinnan nousu tekevät öljy-yhtiöille kannattavaksi investoida merenalaiseen öljytuotantoon.

Tällöin öljy-yhtiöitä merellä palveleville öljypalveluyhtiöille tulee lisää tilauskantaa. Korkea öljyn hinta ei heijastu välittömästi öljypalveluyhtiöiden voittoon, mutta se luo perustan niiden liikevaihdon kasvulle.  Öljypalveluyhtiöt harjoittavat öljyn tai kaasun etsintää, tuotantoa, jalostusta, kuljetusta tai jakelua, sekä tarjoavat huoltopalveluita ja öljynetsintäkaluston vuokrausta.

Lisäksi sijoittajat voivat spekuloida suoraan öljyn hinnalla esimerkiksi raaka-aine-ETF:n tai raaka-ainesertifikaattien avulla.

Kommentoi
Ylös
>