Osakeanalyysit

Onko Kone jo liian kallis?

Koneen ensimmäisen kvartaalin osavuosikatsauksessa raportoima kasvupotentiaali oli koviin odotuksiinkin nähden yllättävän vahva. Yhtiön osakkeen arvostustaso on kuitenkin jo hyvin korkea.

Erityisesti Koneen tilauskannan kehitys oli markkinoille positiivinen yllätys. Tammi-maaliskuussa 2013 saadut tilaukset olivat 1,7 miljardia euroa, kun viime vuonna ensimmäisellä neljänneksellä tilaukset olivat olleet vajaat 1,4 miljardi. Saadut tilaukset kasvoivat 25,4 prosenttia.

Maaliskuun 2013 lopussa yhtiön tilauskanta oli 5,8 miljardia euroa.  Liikevaihto kasvoi 12,7 prosenttia. Saatujen tilausten kasvu johtui Koneen mukaan poikkeuksellisen vahvasta kasvusta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella että Pohjois-Amerikassa.

Näkymät parantuvat entisestään

Kone täsmensi myös vuoden 2013 näkymiään ensimmäisen neljänneksen vahvan tilausvirran johdosta. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan 7-10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2012 verrattuna. Liikevoiton (EBIT) yhtiö arvioi olevan 870 – 920 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin KONE arvioi liikevaihdon kasvavan 5-9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoteen 2012 verrattuna. Aikaisempi näkymä liikevoiton (EBIT) osalta oli 840 – 920 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2013 alun tilanteesta.

Koneen kasvunäkymät ovat siis edelleen erinomaiset. Sijoittajan kannalta on kuitenkin oleellista, onko vahva kasvu jo hinnoiteltu Koneen osakekurssiin.

Joko kasvupotentiaali hinnoiteltu kurssiin?

Kone on hyvä esimerkki siitä, kuinka laadukas yhtiö voidaan hinnoitella kovalla arvostuskertoimella. Koneen markkina-arvo on jo peräti 8,7 kertaa yhtiön kirja-arvo (P/B-kerroin). Toki yhtiön oman pääoman tuotto on lähes 30 prosenttia, mutta silti tasepohjainen arvostus vaikuttaa korkealta. Toteutuneella tuloksella laskettu Koneen P/E-kerroinkin on yli 27.

Karkeasti laskien siis sijoittaja voi saada Koneeseen sijoittamalle pääomalle vain 3,4 prosentin tuoton kun yhtiön oman pääoman tuotto suhteutetaan taseen arvostukseen (30/8,7=3,4). Tämä siis olettaen ettei Koneen oman pääoman tuotto nouse, mikä on toki kasvusta ja vahvasta tilauskannasta johtuen mahdollista. Kasvun pitäisi kuitenkin vivuttaa oman pääoman tuottoa reilusti ylös jotta sijoittajan odotettu tuotto nousisi tasolle, joka vastaisi sijoituksen riskiin suhteutettua kohtuullista tuottovaatimusta.

Pettymyksiin ei Koneen nykyisellä arvostustasolla ole tilaa.

Analyysitalo Inderes pitää Koneen kurssia liian korkeana. ”Pidämme arvostusta edelleenkin suhteettoman korkeana, eivätkä loistavat uudet tilaukset pysty kuluvan vuoden osalta paikkaamaan sitä”, Inderes arvioi Nordnetin aamuraportissa. Inderesin koko vuoden 2013 tulosennusteella P/E-kerroin on yli 22.

Inderes huomauttaa myös, ettei Kiina tule jatkamaan pitemmällä aikavälillä nykyistä kovaa kasvuvauhtiaan, mikä tulee syömään Koneen kasvumahdollisuuksia markkinan tasaantuessa.

Inderesin tavoitehinta Koneelle on 50 euroa osakkeelta, mikä on selvästi alle nykyisen reilusti yli 60 euron markkinahinnan.

Kommentoi
Ylös
>