Valuuttakurssit

Onko Ruotsin kruunu jo yliarvostettu?

Ruotsin kruunu on vahvistunut kolmen vuoden aikana selvästi suhteessa euroon. Onko kruunu jo yliarvostettu?

Vuonna 2009 Ruotsin kruunun arvo suhteessa euroon kävi niin alhaalla että kruunun ja euron välinen vaihtokurssi oli jopa yli 11 (ks. kuva alla). Tämän jälkeen kruunu on trendinomaisesti vahvistunut suhteessa euroon, ja nyt euroilla saa enää hieman yli 8 kruunua. Kruunu on siis selvästi vahvistunut euroon nähden.  Kruunun arvostustaso euroon nähden on myös nyt selkeästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi.

Swedish Krona to Euro Exchange Rate Graph - Apr 15, 2003 to Apr 10, 2013

Handelsbanken käsittelee markkinakatsauksessaan Ruotsin kruunun arvostustasoa. Valuuttakurssien yli- tai aliarvostusta arvioitaessa on huomioitava maiden väliset erot kilpailukyvyssä, ja suhteelliset erot inflaatiovauhdissa kuvastavat kohtuullisesti näitä kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä, Handelsbanken tähdentää.

Handelsbanken tarkastelee Ruotsin kruunun arvostustasoa suhteessa euroon ns. reaalisen kauppapainotetun valuuttakurssi-indeksin avulla.

Kyseinen indeksi lasketaan kyseessä olevan maan (esim. Ruotsin) kahdenvälisistä inflaatiokorjatuista valuuttakursseista kauppakumppaneitaan vastaanpainottaen eri valuuttapareja kyseisten maiden tai alueiden osuudella Ruotsin ulkomaankaupasta.

”Tämä valuuttakurssi-indeksi osoittaa, että Ruotsin kruunu on trendinomaisesti heikentynyt 1970-luvulta lähtien, mutta lyhyemmän aikavälin tarkastelussa, vuoden 2009 jälkeen, vahvistunut. Kauppapainotetusti ja reaalisesti kruunu on nyt samoilla tasoilla kuin vuonna 2006, vaikka kruunu nimellisesti onkin selvästi vahvistunut euroa vastaan samalla ajanjaksolla”, Handelsbanken toteaa.

Tämä tarkastelu ei siis tue ajatusta siitä että kruunu olisi yliarvostettu.

Samaa päätelmää tukee myös Ruotsin vaihtotaseen tarkastelu. Ruotsin vaihtotase on selvästi ylijäämäinen. Handelsbanken arvioi, että vaihtotase muuttuisi kroonisen alijäämäiseksi vasta, jos kruunu vahvistuisi noin 20 prosenttia reaalisella kauppapainotetulla indeksillä mitattuna. Tästä on kokemusta 1980-luvulta.

Mutta entä jos Ruotsin keskuspankki puuttuu toimillaan Kruunun arvostustasoon? Sehän voisi korkoa alentamalla luoda paineita kruunun heikentymiselle, mikäli Ruotsin vahvasta valuutasta alkaisi tulla riippakivi maan vientivetoiselle talouskasvulle.

Handelsbanken ei kuitenkaan usko tällaiseen skenaarioon ainakaan lyhyellä aikavälillä. ”Uskomme Riksbankenin pitävän korkonsa nykytasolla, mutta markkinaodotuksissa loppuvuoden koronleikkauksen todennäköisyys kuitenkin kasvanee, joko vahvan kruunun makrovaikutusten vuoksi tai eurokriisin syvenemisen seurauksena”, Handelsbanken arvioi.

Kommentoi
Ylös
>