Osakeanalyysit

Tecnotree elää kriittistä murrosvaihetta

Tecnotree elää edelleen murrosvaihetta, jossa se ajaa merkittävää strategian muutosta kohti kasvavia skaalatuottoja. Tämä saattaa tarjota sijoittajille merkittävän tuottopotentiaalin, mutta samalla yhtiön rahoitusaseman heikentyminen on lisännyt yhtiön riskisyyttä.

Analyysitalo Inderesin mukaan Tecnotree käy edelleen läpii merkittävää strategista muutosprosessia vanhan Tecnomenin ajan tuoteliiketoiminnasta operaattorin laaja-alaisten IT-ratkaisujen toimittajaksi.  ”Tecnotree elää nyt muutosvaihetta, jossa vanhojen tuotteiden myynti hiipuu uuden strategian mukaisen liiketoiminnan ollessa  ylösajovaiheessa”, Inderes kertoo Nordnetin aamukatsauksessa.

Skaalaetuja strategiamuutoksella

Uusi strategia on kuitenkin näyttänyt jo kyntensä, sillä Tecnotreen tilauskanta on noussut ennätystasolle ja liikevaihto on kasvussa, Inderes toteaa. Toisin kasvava liikevaihto ei ole kanavoitunut vielä kannattavuuteen.

Jos strategiamuutos onnistuu, on yhtiöllä Inderesin mukaan hyvät edellytykset pitkällä aikavälillä skaalautuvaan ja hyvin kannattavaan liiketoimintaan kasvavilla kehittyvillä markkinoilla.

Juuri skaalautuva liiketoiminta on Tecnotreen strategisen murroksen keskiössä. Lehdistötiedotteessaan 10.4. Tecnotree painottaa ulkoistusten merkitystä skaalaetujen saavuttamisessa.

”Koska teleoperaattorimarkkinoilla kilpailu on äärimmäisen kovaa, maailmanlaajuisesti toimivien operaattoreiden olisi osattava tarkasti määritellä ydintoimintonsa ja ulkoistettava muu toiminta parhaille mahdollisille kumppaneille. Yhteistyö ulkoistuskumppanin kanssa tuo operaattoreille skaalaetuja, joiden avulla operatiiviset kustannuksen voidaan pitää kurissa ja palveluiden hintataso kilpailukykyisenä.”

Operaattoreista edelläkävijöitä ovat ne, jotka uskaltava keskittyä ydintoimintoihinsa ja kehittää niistä kilpailuetuja – muun voi hankkia luotettavalta kumppanilta”, sanoo Tecnotreen kaupallinen johtaja Ilkka Aura Tecnotreen tiedotteessa.

Strategiamuutoksen riskit

Strategian muutos tekee Tecnotreesta kuitenkin riskisijoituksen. Epävarma rahoitustilanne on Inderesin mukaan keskeinen osakkeeseen liittyvä riski. ”Yhtiön maksuvalmius on ollut ajoittain heikko, mikä on vaikeuttanut strategian toteutusta. Muutosprosessi on ollut vaikea ja ajanut samalla yhtiön rahoitusaseman heikoksi”, Inderes toteaa.

Inderesin mielestä rahoituksen lisäksi myös parhaillaan toimituksessa oleviin merkittäviin projekteihin liittyy myös epävarmuutta.

Myös yhtiön selviäminen toimialalla kilpailussa suurten kilpailijoiden ja suurten asiakkaiden aiheuttamassa paineessa lisää Tecnomenin riskisyyttä. ”Tecnotreen kilpailijoita ovat mm. globaalit IT-/ohjelmistoyhtiöt (kuten Amdocs, Oracle) sekä suuret verkkoyhtiöt (Ericsson, Alcatel-Lucent), joista osa pyrkii laajenemaan aggressiivisella hinnoittelulla (Huawei, ZTE)”, Inderes kertoo.

Toisaalta sijoittajan kannalta Tecnotreen riskejä sijoituksena loiventaa yhtiön maltillinen arvostustaso. Yhtiön tasepohjainen arvostustaso (P/B) on alle 0,7.  Tecnotreen strategiamuutoksen mahdollisuuksista huolimatta alhainen arvostustaso on ymmärrettävä. Yhtiö on nimittäin tehnyt tappiota viimeiset neljä vuotta.

Kommentoi
Ylös
>