Kumppaniblogit

Vierasblogi: Yrityksen arvon määrittämisestä

Kun tavallinen sijoittaja seuraa yritysten osakekohtaista markkina-arvoa, hän väistämättä pohtii vastaako osakkeen hinta yrityksen todellista arvoa. Ovatko markkinat tällä kertaa oikeassa, kun hinnat heiluvat hermostuneesti ja ennalta arvaamattomasti?

Markkina-arvo

Osakkeen oikea hinta on tietysti se mitä ostaja on valmis maksamaan ja minkä myyjä  hyväksyy, mutta sillä ei ole tarvitse olla mitään tekemistä yrityksen ”todellisen arvon” kanssa, jos nyt sellaisesta voidaan yleensä puhua. Kauppa käy markkinoiden ehdoilla; kun kysyntä kasvaa, niin hinta nousee, oli ”todellinen arvo” mikä hyvänsä.

Viisas sijoittaja ei lankea markkinahurmokseen, vaan pyrkii aina arvioimaan turvamarginaalia eli hinnan ja oletetun arvon erotusta ennen ostopäätöstä. Kärsivällinen sijoittaja tietää, että kurssien vaihtelu tuo aika-ajoin edullisempia osto- ja myyntitilaisuuksia.

Yli- ja alihinnoiteltu osake sekä tekninen analyysi

Osakkeiden hintojen vaihtelun ääripäissä on hyvin todennäköistä, että ajaudutaan yli- tai alihintaisiin tilanteisiin, vaikka todellinen arvo on kuin veteen piirretty viiva. Markkinoiden dynamiikasta johtuen osakkeen hinta on ajasta riippuva ilmiö pörssien diskontatessa tulevia ja muuttuvia odotuksia kursseihin. Todellisen arvon määrittämisen vaikeudesta johtuen siitä on mahdoton esittää yksikäsitteistä lukuarvoa, vaikka tarjolla on  useampiakin menetelmiä arvonmääritystä varten. Parhaimmillaankin on mahdollista arvioida vain karkea hintahaarukka, johon osakkeen arvo asettuu jollakin todennäköisyydellä.

Osakkeiden hintojen vaihtelua, myynti- ja ostotarjousten suhdetta ja kaupankäynnin volyymia tutkitaan teknisellä analyysillä. Analyysi koskee menneitä tapahtumia eikä pyri ennustamaan tulevaisuutta. Kun ostotarjousten määrä ylittää reilusti myyntitarjousten määrän syntyy yliostettu tilanne, mikä saa yleensä osakkeen hinnan nousuun tai päinvastaisessa tapauksessa laskuun. Päivittäisistä tiedoista voidaan laskea ”putki”, johon osakkeen hinta asettuu 95 prosentin todennäköisyydellä. Tekninen analyysi paljastaa ylimyydyt ja yliostetut tilanteet, mutta ei suoraan kerro mahdollisesta yli- ja alihinnoittelusta, minkä päättely jää sijoittajan murheeksi.

Yritysanalyysit

Paraskaan yritysanalyysi ei pysty kertomaan osakkeen todellista arvoa eikä luotettavaa hinnan vaihteluväliä, vaan ainoastaan karkean suuntaa-antavan arvion. Tässä mielessä kuka tahansa on pätevä arvioimaan yrityksen arvoa. Itse luotan kuitenkin analyyseihin, jotka selvittävät yrityksen näkymiä, suorituskykyä, kilpailuetua ja –asemaa, koska parempaakaan tietoa ei ole saatavilla.

Analyytikkojen hintasuositukset vaihtelevat laidasta toiseen. Niiden pätevyys riippuu tekijän ammattitaidosta ja käytettävissä olevista tiedoista. Annetut tavoitehinnat ovat useimmiten ylioptimistisia, kun niitä verrataan päivän arvoihin. Niinpä tavoitehintoihin kannattaa suhtautua aina melkoisella varauksella. Tavoitehintojen ohella monet analyytikot lisäävät vielä suosituksia osakkeiden ostamisesta tai myymisestä. Tyypillinen suositus on: Osta, Lisää, Vähennä tai Myy. Suositus kuvaa analyytikon näkemystä yrityksen markkinahinnan tulevasta kehityksestä yleensä seuraavan puolen vuoden aikana. Suositusten luotettavuuden arvio jää tietysti sijoittajan harkintaan. Mikäli pääosa sijoittajista noudattaisi suosituksia, seurauksena olisi laumakäyttäytyminen, jossa olisi vain häviäjiä. Siinä tapauksessa vastavirtaan kulkijat olisivat todennäköisesti vahvoilla.

Yhteenveto

Yleisin yrityksen arvonmäärittelymenetelmä perustuu laskelmaan yrityksen tasearvosta täydennettynä tulevista kassavirroista ja niiden nykyarvoon diskontatuista arvoilla (valitulla korkokannalla). Menetelmän heikkous on kassavirtaennusteiden pätevyys. Toinen tulokseen suuresti vaikuttava tekijä on käytetyn korkokannan ja riskilisän suuruuden valinta. Molemmat riippuvat markkinatilanteesta, joten tulos on aikasidonnainen. Tavallisen piensijoittajan ei yleensä kannata itse laatia vaativia arvonmäärityslaskelmia, koska kokemusta tarvitaan paljon ja ennen kaikkea hyvää näkemystä yrityksen ja toimialan tulevasta kehityksestä!

Toinen käytännön menetelmä on vertailla saman toimialan yrityksiä keskenään tunnuslukujen avulla. Vertailu ei anna suoraa tietoa yrityksen arvosta, mutta osoittaa sen aseman verrokkien joukossa. Suuremman hyödyn saa tutkimalla saatavilla olevia yritysanalyysejä, osavuosi- ja tilinpäätöskatsauksien tulevaisuutta ja näkymiä koskevia arvioita sekä yrityksen ja verrokkien tärkeimpiä tunnuslukuja. Toimialakohtaiset asiantuntijavertailut ovatkin mielenkiintoista luettavaa ja saattavat antaa kiinnostavia tietoja osakevalintojen tueksi tavalliselle sijoittajalle.

tapio.haavisto@siop.fi

Tietoa kirjoittajasta:

Tapio Haavisto on Suomen Sijoittajaopastus Oy:n toimitusjohtaja ja kokenut sijoittaja. Yritys on neuvonut ja kouluttanut yksityissijoittajia noin 12 vuotta. Haavisto on suorittanut kaksi sijoitusalan ammattitutkintoa eli sijoituspalvelututkinnon sekä sijoitusneuvojan erikoistutkinnon.

www.siop.fi

Kommentoi
Ylös
>