Makrotalous

Euroalue kurjistuu edelleen, EKP:n toimia odotetaan

Euroalueen talouden taantuminen ja inflaation hidastuminen luovat paineita Euroopan keskuspankille laskea ohjauskorko ennätysalhaalle. Koronlasku on todennäköinen, mutta riittääkö se?

Euroalueen inflaatio on selkeästi laskussa. Eurostatin tilastojen mukaan huhtikuussa kuluttajahinnat nousivat vain 1,2 prosenttia vuositasolla. Hintojen nousu oli odotettua alhaisempaa. Vielä maaliskuussa vuosi-inflaatio oli 1,7 prosenttia ja helmikuussa 1,8 prosenttia.

Paheneva työttömyys

Samalla kun inflaatiopaineet ovat hellittämässä, on euroalueen tuotannon rattaiden pyöriminen hidastumassa. Euroalueen työttömyys nimittäin nousi maaliskuussa Eurostatin mukaan uuteen euroajan ennätykseen eli 12,1 prosenttiin.

Euroalueen työttömyystilanne on kokoajan pahenemassa. Helmikuussa työttömyysaste oli 12 prosenttia, ja vuosi sitten maaliskuussa työttömyys oli vielä 11 prosenttia.

Työttömyyden kasvu on nimenomaan euroalueen ongelma, sillä koko 27 maan EU-alueella työttömyys pysyi maaliskuussa ennallaan 10,9 prosentissa.

Kreikan lisäksi Espanjan työttömyys on noussut jo lähes käsittämättömän korkeaksi. Espanjan tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuun työttömyysaste nousi yli 27 prosenttiin, mikä on eniten 37 vuoteen.

Koronlasku todennäköinen

Euroopan keskuspankin EKP:n neuvosto pitää torstaina 2.5. kokouksen, jossa se päättää ohjauskoron muutoksista. Markkinoilla odotetaan keskuspankin laskevan korkoa 0,5 prosenttiin nykyisestä 0,75 prosentista.

Tuoreet taloustilastot tukevat tätä odotusta. Laskeva inflaatio antaa keskuspankille tilaa koronlaskuun ilman että sen tarvitsisi tinkiä inflaatiotavoitteestaan. Pahentuva työttömyystilanne puolestaan luo paineita elvyttävän rahapolitiikan jatkamiselle.

Mikäli EKP päätyy laskemaan ohjauskorkoa, olisi korkotaso ennätysalhaalla. Ohjauskorko ei ole koskaan ollut nykyistä 0,75 prosenttia alempana.

Onko koronlaskulla merkitystä, onkin sitten kokonaan toinen kysymys.  Koronlaskun merkitys voi jäädä pieneksi jos sillä ei ole vaikutusta luotonantoon. Pankkisääntelyn lisääntyminen on pakottanut pankit alentamaan riskejään ja lisäämään pääomapuskureitaan, mikä on osaltaan vähentänyt antolainausta.

Kaiken lisäksi markkinakorot ovat pudotelleet jo niin alas, että EKP:n koronlaskulla ei ole niihin enää oleellista vaikutusta. Lisäksi rahapolitiikan muutokset näkyvät vasta viiveellä.

Keskuspankin muut työkalut

Jos koronlasku ei ole tehokas keino saada euroalueen talous takaisin kasvun tielle, niin mitä keskuspankin pitäisi sitten tehdä?

Viime aikoina on yhä enemmän keskusteltu siitä, josko EKP:n pitäisi lähteä samalle tielle kuin Yhdysvaltojen keskuspankki Fed. Eli EKP voisi lisätä rahan määrää eurojärjestelmässä.

Rahan määrän lisäys vauhdittaisi inflaatiota. Mutta koska nyt näyttää siltä, että euroalue on vaipumassa ennemminkin deflaatioon kuin nousevien hintojen kierteeseen, ei rahan määrän kasvattaminen välttämättä olisi ongelmallista.

Rahan määrän lisäys (samoin kuin koronlaskukin) vaikuttaisi euroalueen talouteen elvyttävästi myös epäsuorasti, valuuttamarkkinoiden kautta.

Rahan määrän lisäys nimittäin todennäköisesti laskisi euron valuuttakurssia suhteessa muihin valuuttoihin. Euron heikentyminen lisäisi euroalueen hintakilpailukykyä ja tukisi euroalueen ulkopuolelle suuntautuvaa vientisektoria.

Kommentoi
Ylös
>